null

Szkolenie dla kadry pedagogicznej na Ochocie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szkolenie dla kadry pedagogicznej na Ochocie
Szkolenie dla kadry pedagogicznej na Ochocie

Co robić w sytuacji wybuchu lub strzelaniny? Jak zareagować na bagaż pozostawiony bez opieki? Kadra pedagogiczna Gimnazjum nr 13 i XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica na Ochocie uczestniczyła w warsztatach o prawidłowym zachowaniu w przypadku znalezienia się w sytuacji zagrożenia terrorystycznego.

Na podstawie trzech najbardziej typowych sytuacji: wybuchu, strzelaniny oraz wzięcia zakładników, omówiono zasady poprawnego postępowania. W przypadkach wybuchu – uciekać, strzelaniny – ukryć się, wzięcia zakładników  – nie stawiać oporu. Każdorazowo, gdy coś wzbudzi niepokój - powiadomić służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na numer alarmowy 112.
Funkcjonariuszka Komendy Rejonowej Policji Warszawa III zaznaczyła, że nauczyciele pełnią najważniejszą rolę w takiej sytuacji. To oni będą bezpośrednimi opiekunami i przewodnikami  uczniów, którzy znajdą się w sytuacji zagrożenia. Dlatego niezwykle istotne jest, aby sami wiedzieli jak postępować w takiej sytuacji oraz rozmawiali o tym z uczniami na lekcjach wychowawczych.
Duża frekwencja na szkoleniu świadczy o tym, iż nauczyciele rozumieją wagę problemu oraz konieczność edukacji w tym zakresie.
Przedstawicielka Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na Ochocie rozdała zebranym przygotowane przez Biuro ulotki o prawidłowym postępowaniu w przypadku zagrożenia terrorystycznego.