null

Szkolenie podnoszące poziom bezpieczeństwa dla pracowników OPS

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przedstawiciele Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, VI Oddziału Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego prowadzą szkolenie dla pracowników OPS.
Pracownicy OPS uczestniczący w szkoleniu podnoszącym poziom ich bezpieczeństwa osobistego. Fot. BBiZK

W związku z narastającym poziomem poczucia zagrożenia społecznego oraz napływu środowisk wielokulturowych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zostało zorganizowane szkolenie podnoszące poziom ich bezpieczeństwa osobistego.

Spotkanie odbyło się w dniu 15 września br. w placówce Klubu Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56/1b w Warszawie. Przeprowadzili je: funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, strażniczka VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ.

Policjanci radzili, jak poprawnie zachować się podczas kontaktu z agresywnym petentem lub podopiecznym. Jak prawidłowo wezwać pomoc/wsparcie oraz, co jest najważniejsze, jak płynnie podjąć współpracę z patrolem interwencyjnym Policji lub Straży Miejskiej, aby ta pomoc była skuteczna.

Uczestnicy spotkania – pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin wymieniali się swoimi doświadczeniami z czynności służbowych, podczas których byli narażeni na sytuacje niebezpieczne. Funkcjonariusze analizując te przypadki udzielali rad, takich jak np. co zrobić kiedy mamy do czynienia z grupą podejrzanych osób przed wejściem do budynku, na klatce schodowej, czy też jak zachować się w kontakcie z osobami stosującymi agresję słowną.

Policjanci zachęcili również do bezpośredniego zwracania się do odpowiednich policjantów dzielnicowych w sytuacjach potrzeby uzyskania ich wsparcia przy kontaktach z osobami, których zachowanie w przeszłości stanowiło elementy agresji. Opowiedzieli także na czym polega asysta policji przy wykonywaniu czynności funkcjonariusza służbowego.

Funkcjonariuszka Straży Miejskiej przedstawiła zadania, które realizuje ta formacja na rzecz osób doświadczających bezdomności. Udzieliła rad przypominając o konieczności zachowania ostrożności podczas kontaktów z osobami, które moga być agresywne, wulgarne, pod wpływem alkoholu. Omówiona została także współpraca pracowników OPS ze Strażą Miejską przy interwencjach lub czynnościach służbowych, podczas których zachodzi obawa o bezpieczeństwo własne. Przypomniane zostały sposoby kontaktów ze strażnikami rejonowymi.

Pracownik Delegatury BBiZK omówił podstawy programu „Bezpieczne osiedle”, realizowanego na terenie Pragi-Północ przedstawiając mnogość spraw, prowadzonych we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz streetworkerami. Była to okazja do wzajemnych podziękowań, omówienia trudności problemów dzielnicy oraz konieczności tak ścisłej współpracy. Rozmowy dotyczyły także zadań i nieocenionego wsparcia pracowników OPS podczas prowadzenia ewakuacji i pomocy osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń kryzysowych.

Na koniec pracownik Delegatury poprosił o zachowanie czujności w nadchodzącym sezonie zimowym w kontekście zagrożeń pożarowych, które mogą być nasilone z uwagi na rosnące koszty ogrzewania.

Przedstawiciele Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, VI Oddziału Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego prowadzą szkolenie dla pracowników OPS.
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Przedstawiciele Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, VI Oddziału Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego prowadzą szkolenie dla pracowników OPS.
Przedstawiciele Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, VI Oddziału Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego prowadzą szkolenie dla pracowników OPS.