null

Szkolenie pt. "STOP DOPALACZOM" dla wolskich placówek oświatowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szkolenie pt. „STOP DOPALACZOM” dla wolskich placówek oświatowych
Szkolenie pt. „STOP DOPALACZOM” dla wolskich placówek oświatowych

W dniu 20 maja br. z inicjatywy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola odbyło się szkolenie pt. „STOP DOPALACZOM” dla kadry pedagogicznej wolskich placówek oświatowych.

Trzygodzinne szkolenie zostało przeprowadzone w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wola. Uczestniczyli w nim dyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy i wychowawcy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Prelekcję przeprowadziły przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie: Mariola Garbacz - Zastępca Kierownika Oddziału Promocji Zdrowia oraz Marzena Arndt-Dybko - Zastępca Kierownika Oddziału Higieny Pracy.
Słuchacze podczas spotkania dowiedzieli się między innymi jakie obecnie substancje psychoaktywne zażywa młodzież oraz jak one wpływają na zdrowie, z uwzględnieniem dostępnych obecnie tzw. dopalaczy oraz niesionych przez nie zagrożeń. Otrzymali także informację, gdzie można szukać pomocy dla osób uzależnionych od środków odurzających.
W drugiej części aspirant sztabowy Jacek Błaszczyk - specjalista do spraw prewencji kryminalnej w wolskiej komendzie Policji,  udzielił kadrze szkolnej instruktażu odnośnie sposobów postępowania w przypadkach stwierdzenia występowania narkotyków na terenach placówek oświatowych oraz omówił prawne aspekty odpowiedzialności za ich posiadanie.
Wykłady cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zaproszonych gości, którzy chętnie zadawali szczegółowe pytania.