null

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów

W dniu 17 maja 2016 r. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola zorganizowała następne szkolenie dla osób starszych w ramach programu „Warszawa przyjazna seniorom” – tym razem w „Ośrodku Nowolipie” Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej przy ul. Nowolipie 25b.

Ponad dwugodzinne szkolenie oparte na części teoretycznej i praktycznej przeprowadzili funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy – starszy strażnik Kamila Piwońska i strażnik Adam Jurczakowski.

W części teoretycznej osoby biorące udział w szkoleniu uzyskały między innymi wiedzę na temat: co to jest resuscytacja, reanimacja, gdzie dzwonić po pomoc w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzi czy jak współpracować ze służbami ratunkowymi w razie wypadku.

W części praktycznej strażnicy przedstawili sposoby postępowania z poszkodowanymi –zademonstrowali jak sprawdzić oddech, jak ułożyć osobę w prawidłowej pozycji oraz jak przeprowadzać reanimację. Seniorzy mieli możliwość osobistego przetrenowania czynności ratunkowych. W szkoleniu wzięli udział również pracownicy placówki przy ul. Nowolipie, którzy na co dzień mają kontakt z seniorami.

Szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem podopiecznych i kadry ośrodka – zadawali pytania i brali czynny udział w ćwiczeniach ze strażnikami miejskimi i innymi słuchaczami.

W oddzielnym bloku tematycznym przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola omówił spotykane sposoby kradzieży dokonywane metodami „na wnuczka”, „policjanta” czy „funkcjonariusza CBŚ”, jak również inne przykłady wyłudzeń i kradzieży mienia, wskazując jednocześnie jak przed nimi się bronić. Ponadto słuchacze otrzymali w formie pisemnej informacje o najczęściej spotykanych metodach oszustw i radach Policji odnośnie sposobów obrony przed nimi.

Ta część szkolenia również spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych, którzy zadawali pytania, prosząc o radę jak zachować się w konkretnych przypadkach zagrożeń.

Na koniec funkcjonariusze Straży Miejskiej wręczyli zebranym upominki – były to zestawy pierwszej pomocy.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów