null

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla wolskich seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla wolskich seniorów
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla wolskich seniorów

W dniu 15 kwietnia 2016 r. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola zorganizowała kolejne szkolenie dla osób starszych w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów przy ul. Zawiszy 5 na Młynowie w ramach programu „Warszawa przyjazna seniorom”.

Dwugodzinne szkolenie oparte na części teoretycznej i praktycznej przeprowadzili funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy – starszy strażnik Kamila Piwońska i strażnik Katarzyna Noskiewicz.
W części teoretycznej osoby biorące udział w szkoleniu uzyskały między innymi wiedzę na temat: co to jest resuscytacja, reanimacja, gdzie dzwonić po pomoc w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzi czy jak współpracować ze służbami ratunkowymi w razie wypadku.
W części praktycznej strażnicy przedstawili sposoby postępowania z poszkodowanymi –zademonstrowali jak sprawdzić oddech, jak ułożyć osobę w prawidłowej pozycji oraz jak przeprowadzać reanimację. Seniorzy mieli możliwość osobistego przetrenowania czynności ratunkowych.
Szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem podopiecznych „Ośrodka wsparcia dla seniorów” – zadawali pytania i brali czynny udział w ćwiczeniach ze strażnikami miejskimi i innymi słuchaczami, jak również z użyciem fantoma.
W oddzielnym bloku tematycznym przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola omówił spotykane sposoby kradzieży dokonywane metodami „na wnuczka”, „policjanta” czy „funkcjonariusza CBŚ”, jak również inne przykłady wyłudzeń i kradzieży mienia, wskazując jednocześnie jak przed nimi się bronić. Omówił również warunki korzystania z numerów alarmowych do służb: Policji (997), Straży Miejskiej (986), Pogotowia Ratunkowego (999) i europejskiego numeru alarmowego „112”. Zebrani otrzymali informację między innymi: co to jest numer „112”, jak i kiedy na niego dzwonić oraz kiedy nie wolno z niego korzystać.
Ta część szkolenia również spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych, którzy zadawali pytania, prosząc o radę jak zachować się w konkretnych przypadkach zagrożeń.
Na koniec przedstawiciele Straży Miejskiej i Delegatury wręczyli instrukcje postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w formie zakładki do książek.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla wolskich seniorów
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla wolskich seniorów
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla wolskich seniorów
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla wolskich seniorów
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla wolskich seniorów
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla wolskich seniorów