null

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy w Ośrodku Integracji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Uczestnicy w trakcie zajęć pierwszej pomocy. Fot. BBiZK

W dniu 31 października 2022 r. z inicjatywy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ odbyło się szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dla podopiecznych Ośrodka Integracji Społecznej przy ul. Kijowskiej 11 w Warszawie.

W ośrodku tym realizowany jest program pomocy osobom niepełnosprawnym w szczególności z autyzmem lub pokrewnymi zaburzeniami oraz ich rodzinom, który finansuje Miasto Stołeczne Warszawa.

Szkolenie przeprowadził strażak z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 KM PSP m.st. Warszawy. Zajęcia polegały na omówieniu zasad, jakimi należy kierować się przed przystąpieniem i podczas udzielania pierwszej pomocy oraz na wykonywaniu praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem fantomu do nauki RKO oraz defibrylatora szkoleniowego AED. Uczestnicy spotkania nauczyli się, jak zadbać o bezpieczeństwo własne i ocenić zagrożenie na miejscu zdarzenia oraz prawidłowo wezwać pomoc, a także skorzystać z pomocy innych osób (gapiów) przebywających w otoczeniu, co może mieć wpływ na sprawność udzielanej pomocy. Zainteresowani mieli okazję do przećwiczenia takich umiejętności jak:

  • ocena oddechu, ocena stanu poszkodowanego,
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO),
  • układanie osoby poszkodowanej (nieprzytomnej, oddychającej, bez urazów) w pozycji bocznej ustalonej (jedna z pozycji bezpiecznych, umożliwiająca bez przyrządowe utrzymanie drożności dróg oddechowych u poszkodowanego).

Na zakończenie szkolenia, wszyscy uczestnicy otrzymali od przedstawiciela Delegatury opaski odblaskowe.

Zobacz galerię (12 zdjęć)