null

Szkolenie z zakresu ewakuacji z obiektów oświatowych w dzielnicy Wilanów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szkolenie z zakresu ewakuacji z obiektów oświatowych w Wilanowie
BBiZK

W dniu 12 października 2017 roku w Urzędzie Dzielnicy Wilanów odbyło się szkolenie z zakresu ewakuacji z placówek oświatowych.

Organizatorami szkolenia była Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego oraz Wydział Oświaty i Wychowania w Dzielnicy Wilanów, a jego uczestnikami - dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu dzielnicy.

Prelegentami byli przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz JRG 14 Wilanów.

W trakcie szkolenia uczestnikom zaprezentowano film zrealizowany przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego m.st. Warszawy „ Ewakuacja szkoły”, przypomniano o obowiązkach ciążących na dyrektorach szkół i przedszkoli oraz omówiono główne niebezpieczeństwa, jakie mogą wystąpić w trakcie przeprowadzania ewakuacji i sposobach radzenia sobie z nimi.

Dyrektorzy zdawali pytania które dotyczyły specyfiki ich placówek i dzięki obecności strażaków otrzymywali cenne podpowiedzi jak rozwiązać wskazane problemy.