null

Pierwsza pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pierwsza pomoc – szkolenie z wykorzystaniem fantomu do nauki RKO. Fot. BBiZK

W dniu 25 maja 2022 r. pracownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ przeprowadził szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy - Filii nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 54 w Warszawie.

Były to zajęcia praktyczne, z wykorzystaniem fantomu do nauki RKO. Uczestnicy spotkania nauczyli się, jak zadbać o bezpieczeństwo własne i ocenić zagrożenie na miejscu zdarzenia oraz prawidłowo wezwać pomoc. Mieli również okazję do przećwiczenia takich umiejętności jak:

 • ocena oddechu, ocena stanu poszkodowanego,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO),
 • układanie osoby poszkodowanej (nieprzytomnej, oddychającej, bez urazów) w pozycji bocznej ustalonej (jedna z pozycji bezpiecznych, umożliwiająca bezprzyrządowe utrzymanie drożności dróg oddechowych u poszkodowanego).

Podczas zajęć omówiono również zasady zachowania podczas wystąpienia różnych stanów nagłych i zagrożenia życia oraz prawidłowe postępowanie w takich sytuacjach jak:  

 • wstrząs,
 • krwotoki i złamania,
 • podejrzenie urazu rdzenia kręgowego,
 • zawał serca,
 • udar,
 • zadławienie, zakrztuszenie,
 • oparzenia,
 • porażenie prądem,
 • pierwsza pomoc tonącemu,
 • wychłodzenie organizmu,
 • omdlenia,
 • padaczka,
 • ukąszenia i użądlenia.

Dodatkowo z uczestnikami spotkania omówiono sytuacje związane z ich bezpieczeństwem podczas wystąpienia miejscowych zagrożeń, awarii technicznych i zagrożeń wywołanych siłami natury.

Na zakończenie zajęć rozdano wszystkim ulotki oraz zakładki o tematyce pierwszej pomocy.

Zobacz galerię (4 zdjęć)