null

Tak zmieniła się Warszawa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Konferencja - podsumowanie rozwoju Warszawy w ciągu 12 lat. Fot. R.Motyl
Konferencja - podsumowanie rozwoju Warszawy w ciągu 12 lat. Fot. R.Motyl

Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent stolicy podsumowała rozwój Warszawy w ciągu 12 lat, który dotyczy każdej dziedziny życia – od sprawnej i ciągle rozwijającej się komunikacji miejskiej przez modernizację i budowę nowych placówek ochrony zdrowia, po rozwój sieci szkół, przedszkoli i żłobków.

– Za chwilę minie 12 lat od momentu, gdy pierwszy raz warszawiacy wybrali mnie prezydentem stolicy. Żeby sobie lepiej wyobrazić, co to znaczy 12 lat podam przykład. Osoby, które teraz pierwszy raz głosowały na mojego następcę miały na początku mojej prezydentury 6 lat. Dzisiaj są już pełnoletnie – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent stolicy i dodała, że te zmiany nie byłyby możliwe bez warszawiaków.

– Stolica jest bogata różnorodnością swoich mieszkańców – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy – Wielu przyjechało z innych miejsc, by właśnie tu realizować marzenia. Szybko się w niej zadomowili – mówią o sobie „jesteśmy stąd”, bo dobrze się tu czują. Wszyscy – i ci którzy się tu urodzili, i ci którzy ją świadomie wybrali – tworzymy Warszawę – podkreśliła prezydent stolicy.

Szybko i wygodnie  
Komunikacja miejska jest wizytówką naszego miasta. To najchętniej wybierany przez warszawiaków środek transportu –  autobusy, pociągi, metro i tramwaje przewożą ponad miliard pasażerów rocznie! Do dyspozycji warszawiaków jest 311 nowych tramwajów (w tym 281 niskopodłogowych), 1167 autobusów niskopodłogowych (w tym z napędem hybrydowym, elektrycznym i gazowym), 35 pociągów metra Inspiro i 28 nowoczesnych pociągów SKM. 

Wygodne przemieszczania się po mieście nie byłoby możliwe bez remontów (750 km) i budowy nowych chodników i ulic (100 km). Ruch w północnej części miasta bardzo usprawnił nowo pobudowany most Marii Skłodowskiej-Curie. Nawierzchnie remontowanych ciągów pieszych i ulic są równe i przyjazne zarówno dla pieszych jak i kierowców, bo jednocześnie z remontem likwidujemy bariery architektoniczne. Życie w dużym mieście to sztuka kompromisu. Kierowcy, rowerzyści, pasażerowie komunikacji miejskiej i piesi muszą pamiętać nie tylko o własnej wygodzie, ale także o tym, że tworzymy przestrzeń dla przyszłych pokoleń. 

Rowerem przez miasto 
W ciągu dwunastu lat w stolicy wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy ponad 367 km infrastruktury rowerowej, a w 2012 r. uruchomiliśmy system wypożyczalni rowerów miejskich Veturilo. Popularność roweru, jako środka transportu stale rośnie – w 2015 r. Warszawskie Badanie Ruchu wykazało, że na rowerze odbywa się 3,8% podróży nie pieszych, podczas gdy dziś udział ten szacuje się już na 5,5%. Sieć rowerowa w stolicy liczy ponad 560 km, a warszawiacy wypożyczyli rowery ze stacji Veturilo 17 mln razy.

Wisła – 19. dzielnica Warszawy 
Bulwary nadwiślańskie oraz kolejne inwestycje w infrastrukturę nad rzeką, przyciągają setki tysięcy mieszkańców i turystów. To dowód na to, że Warszawa na dobre wróciła nad Wisłę. Warszawiacy bardzo zżyli się z tą przestrzenią. Bulwary i miejskie plaże stały się nieformalną, dziewiętnastą dzielnicą stolicy. Organizowane są tam liczne wydarzenia sportowe i kulturalne dla dzieci i dorosłych. Mieszkańcy mogą również korzystać z Warszawskich Linii Turystycznych – rejsu do Serocka i bezpłatnych promów. Rozwinięta również została Warszawska Żegluga Rekreacyjna. Dzięki niej warszawiacy w sezonie letnim uczestniczą w rejsach łodziami drewnianymi: batami, szkutami, krypami; katamaranem. Popularne są sporty wodne: kajakarstwo, wakeboard czy jazda na desce SUP.

Ponad 2 km odcinek nowych bulwarów to miejsce weekendowych spacerów i codziennych spotkań. Obecnie w budowie jest odcinek liczący 200 m w pobliżu mostu Świętokrzyskiego wraz z przebudową otoczenia symbolu Warszawy pomnika Syreny. Brzegi Wisły to także atrakcje dla rowerzystów, bowiem nadwiślański szlak rowerowy wzdłuż lewego brzegu liczy już 35 km, a ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż prawego brzegu Wisły 18 km.

Miasto z klimatem dla młodych
Robimy wiele, aby warunki nauki w Warszawie były coraz lepsze. W ubiegłym roku wprowadziliśmy bezpłatną komunikację miejską dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, bezpłatną opiekę w miejskich przedszkolach i warszawski bon żłobkowy. To nowe formy finansowego wsparcia, z którego mogą korzystać warszawskie rodziny. Warszawa inwestuje co roku w edukację 1/5 całego budżetu miasta. W 2018 roku na edukację przeznaczyliśmy ponad 4 mld zł. W ciągu 12 lat wybudowaliśmy 43 żłobki, 46 przedszkoli i 15 szkół. W stołecznych publicznych szkołach i przedszkolach pracuje ponad 27,5 tys. nauczycieli. Od 2006 r. ich pensje wzrosły średnio o 59%, a pracowników obsługi o 77%.  Natomiast warszawscy nauczyciele mają najwyższe dodatki motywacyjne – średnio to 600 zł miesięcznie. 

Mieszkańcy decydują 
O nowoczesności miasta decyduje to, jak duży wpływ na jego funkcjonowanie mają jego mieszkańcy. Konsultacje społeczne, inicjatywa lokalna, wsparcie dla organizacji pozarządowych, działania w przestrzeni publicznej czy partnerstwa lokalne, to część możliwości, z jakich mogą korzystać warszawiacy. Stolica rozwija się dzięki aktywnym mieszkańcom.  
Na to, co dzieje się w mieście lub jak wygląda ich najbliższa okolica mieszkańcy mają wpływ zgłaszając m.in. projekty do budżetu partycypacyjnego. W pięciu edycjach zgłoszono ponad 12 tys. projektów, na które oddano 700 tys. głosów. Decyzją mieszkańców 3 tys. z nich zostało zrealizowanych. 
Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 przez 4,5 roku funkcjonowania przyjęło ponad 1,6 mln zgłoszeń od mieszkańców.

Wspieramy mieszkańców 
W ciągu jedenastu lat zapewniliśmy warszawiakom 20 tys. mieszkań. Pomogliśmy 3,5 tys. rodzinom z budynków dekretowych. Nie tylko budujemy, ale intensywnie remontujemy opuszczone lokale, tak aby jak najwięcej mieszkańców mogło z nich skorzystać, bez względu na wiek czy dochody.
Dbamy o to aby poprawiał się standard życia w lokalach komunalnych. W latach 2007-17 na ich utrzymanie Warszawa przeznaczyła 5,5 mld zł. Wprowadziliśmy program umarzania długów czynszowych, do którego przystąpiło ponad 3000 osób. W Warszawie w latach 2006-17 pobudowaliśmy największą liczbę miejskich mieszkań, bo aż 3,6 tys. Skracamy także kolejkę oczekujących na mieszkanie poprzez remonty pustostanów. W latach 2007-2017 przeznaczyliśmy na te prace 288 mln zł.

Warszawa pomaga potrzebującym. Realizujemy projekty na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, wspieramy rodziny, seniorów i samotne kobiety z dziećmi. Miejskie inicjatywy prospołeczne to efekt przyjętej w 2008 r. Społecznej Strategii Warszawy. Trzem tysiącom osób niepełnosprawnych zakupiliśmy specjalnie dostosowane laptopy (2013 r.) i dofinansowaliśmy kupno smartfonów dla ponad 480 osób za 1 mln zł.  

Realizujmy programy dla seniorów - sportowe, zdrowotne, aktywizacyjne czy edukacyjne. Jednym z nich są cieszące się wielkim powodzeniem Uniwersytety III Wieku. Dofinansowujemy działalność 19. W latach 2016-18 przeznaczyliśmy na ten cel 2,24 mln zł. Sfinansowaliśmy dla blisko 3 tys. seniorów także 500 kursów komputerowych. 

Stale podnosimy standardy opieki nad pacjentami, inwestując w placówki służby zdrowia, w ich rozbudowę i sprzęt. Miejskie dotacje umożliwiają również realizację wielu programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców. Korzystają z nich przede wszystkim dzieci i młodzież, kobiety w ciąży i seniorzy. 

Stołeczne placówki ochrony zdrowia stają się nie tylko bardziej funkcjonalne, ale po prostu ładniejsze. Zmodernizowaliśmy w stołecznych szpitalach 62 oddziały a w nich prawie 2 200 tys. miejsc dla pacjentów. W latach 2007-2018 na remonty i rozbudowy szpitali, budowę nowych przychodni oraz sprzęt medyczny wydaliśmy 1,3 mld zł.W 2019 roku zakończymy budowę Szpitala Południowego, gdzie zaplanowaliśmy: 9 oddziałów z 309 łóżkami, 3 sale operacyjne, SOR i lądowisko dla śmigłowców.

Warszawa pamięta o uczestnikach powstania warszawskiego 1944 r. Przygotowuje i realizuje dla nich programy zdrowotne, socjalne i kulturalne. W latach 2016-19 przeznaczyliśmy 1,2 mln zł na dofinansowanie organizacji pracujących na rzecz powstańców. Po raz pierwszy każdemu powstańcowi wypłaciliśmy nagrodę (ponad 4,5 tys.) Działa już dzienny dom wsparcia przy ul. Nowolipie 22, na którego działalność w latach 2018-19 przeznaczyliśmy 1,6 mln zł. 

Warszawiacy czują się bezpiecznie 
Blisko 80% mieszkańców stolicy deklaruje, że po zmroku nie obawia się wyjść na ulice. Od kilku lat zmniejsza się liczba przestępstw zwłaszcza zabójstw, przestępstw rozbójniczych z użyciem broni, czy przestępstw drogowych. To także zasługa stołecznych policjantów, których służba jest dotowana przez stołeczny ratusz. W ciągu 11 lat policję wsparliśmy 160 mln zł. Za te pieniądze funkcjonariusze mogli kupić nowe samochody, sprzęt, ale także pełnili dodatkowe patrole na ulicach miasta. Dotujemy także straż pożarną, aby w razie nieszczęścia pomoc warszawiakom przychodziła szybko i sprawnie. Stołecznych strażaków wsparliśmy sumą 100 mln zł.

Bezpieczeństwo łatwiej utrzymać, a porządek doglądać, gdy miasto ma do dyspozycji nowoczesne rozwiązania, jak miejsce gdzie zbiegają się wszystkie dane ważne do funkcjonowania metropolii. Dlatego zbudowaliśmy Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawa. Unowocześnimy także system alarmowania ludności montując za 1,7 mln zł 119 syren. 

Spacer wśród zieleni #Oddychaj Warszawo
Konsekwentnie realizujemy politykę przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza, której założenia znalazły się w przyjętym przez Radę m.st. Warszawy Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy. Działania dotyczące poprawy jakości powietrza prowadzimy w trzech głównych obszarach – polityki energetycznej, transportu publicznego oraz ochrony zieleni. Ich finansowanie jest zapewnione dzięki Programowi inwestycyjnemu do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy. Jego budżet wynosi 16 mld zł. Propagujemy wśród mieszkańców program likwidacji pieców i modernizacji kotłowni, który daje możliwość otrzymania przez warszawiaków od 7 tys. do 20 tys. zł dofinansowania.

Ważnym celem polityki miasta jest poprawa czystości powietrza i jakości wody pitnej. Dzięki zmodernizowanej oczyszczalni „Czajka” Warszawa w stu procentach oczyszcza swoje ścieki zrzucane do Wisły. Inwestycje w urządzenia do poboru i uzdatniania wody zaowocowały tym, że w Warszawie wreszcie można pić zdrową i smaczną wodę prosto z kranu. Na terenie miasta sadzimy nowe drzewa. W latach 2007-2018 w stolicy posadziliśmy razem z mieszkańcami ponad 320 tysięcy drzew.

Dbamy także o warszawskie zwierzęta. Pomysłowa akcja adopcyjna pozwoliła zmniejszyć liczebność psów i kotów w Schronisku Na Paluchu o 70%. W stolicy żyje około 29 tys. wolno żyjących kotów – dbamy także o nie, dofinansowując zakup dla nich karmy. Prowadzimy również akcje czopowania i sterylizacji czworonogów.

Miasto coraz ładniejsze 
Przestrzeń miejska Warszawy zmienia się nie do poznania. Wiele placów, ulic i parków poddano kompleksowemu remontowi, przebudowie, rewitalizacji lub zmianie estetyki. W latach 2006-2017 zrealizowaliśmy szereg projektów, które odmieniły oblicze miasta. Pięknieją także obiekty zabytkowe np. kamienice. Dzięki dotacjom są remontowane pod fachowym okiem konserwatora, przywraca się blask dekoracyjnym fasadom. W latach 2007-18 przeznaczyliśmy na ten cel ponad 143 mln zł. W tym roku taką możliwość otrzymały także obiekty znajdujące się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Na ich remonty razem z budynkami z rejestru zabytków w 2018 r. przeznaczyliśmy 30 mln zł.

Razem z mieszkańcami i ekspertami wybieramy w Warszawie miejsca, które możemy zmieniać na lepsze. Zarówno w aspekcie przemian społecznych, jak i przeobrażeń przestrzeni miejskiej. Kluczową rolę odgrywa w tym procesie rewitalizacja, której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców. Od 2015 roku miasto prowadzi działania w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Są to inwestycje w nowe budynki oraz dalsza poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych historycznych kamienic. Od 2006 r. zbudowaliśmy już ponad tysiąc nowych mieszkań, a wyremontowaliśmy blisko 6 tys. pustostanów, ponad 3 tys. miejskich lokali przyłączyliśmy do sieci ciepłowniczej. 

Dzięki miejskiemu dofinansowaniu, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe realizują liczne wydarzenia kulturalne, społeczne i integrujące mieszkańców. Działania skupiają się w trzech dzielnicach (Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek). Do 2022 roku Warszawa przeznaczy na ten cel 1,6 mld zł. Zamiany zachodzą już od 12 lat. Muzeum Warszawskiej Pragi, Centrum Kreatywności Targowa, zmodernizowany Teatr Powszechny i Teatr Rampa, Stadion Narodowy, węzły komunikacyjne, a przede wszystkim II linia metra dały impuls do nowej odsłony w tej części miasta. 

Teatry, muzea, biblioteki
Kultura jest integralną częścią życia mieszkańców Warszawy. Buduje społeczeństwo obywatelskie i więzi społeczne, wspiera rozwój cywilizacyjny i gospodarczy. Jest ważnym czynnikiem rozwoju kreatywności, wpływając na poziom jakości życia w mieście. Rozwijamy życie kulturalne w mieście wspierając finansowo teatry (18), biblioteki (19) i muzea (5). Wybudowaliśmy nowe lub wyremontowaliśmy istniejące placówki. Mieszkańcy i turyści zwiedzają już Muzeum Warszawskiej Pragi (koszt budowy 38 mln zł) i Muzeum Polin (89 mln zł ), a od niedawna mogą zobaczyć oddane po remoncie Muzeum Warszawy (65 mln zł). Na projekty kulturalne wydaliśmy 4,5 mld zł. Dzięki nim wspieramy twórców i instytucje kultury np. w programach mających na celu zwiększenie publiczności. Wprowadziliśmy Program Rozwoju Bibliotek, aby poprawić poziom czytelnictwa w naszym mieście.

Warszawa w dobrej kondycji 
Dzięki stale modernizowanej infrastrukturze sportowej, a także nowym inwestycjom w stolicy odbywa się coraz więcej sportowych wydarzeń o randze krajowej i międzynarodowej. Byliśmy gospodarzami piłkarskiego turnieju UEFA EURO 2012 oraz finału Ligi Europy w 2015 r. W ciągu dekady na inwestycje w zakresie sportu i rekreacji wydaliśmy blisko 923 mln zł. Zależy nam na sportowym rozwoju młodych warszawiaków. Dlatego wybudowaliśmy 8 Syrenek – boisk wielofunkcyjnych za 30 mln zł. Zachęcamy także warszawiaków do codziennego ruchu. Dzięki budowie 110 siłowni plenerowych w programie „ Warszawa w dobrej kondycji” jest to możliwe.
Wspieramy także rozwój utalentowanych młodych sportowców. Tylko w 2018 r. na stypendia dla nich wydaliśmy 3,3 mln zł.  

Wsparcie przedsiębiorców 
Partnerska współpraca z różnymi środowiskami oraz aktywne działania wspierające przedsiębiorczość stanowią podstawę rozwoju gospodarczego Warszawy. W ciągu ostatnich 12 lat stworzyliśmy wiele projektów partnerskich, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Od 5 lat działa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, które odwiedziło 60 tys. osób, a 10 tys. zostało przeszkolonych. Dzięki Centrum Smolna 40 firm rozpoczęło działalność. Na prawym brzegu od 2016 r. roku działa Centrum Kreatywności Targowa - to inkubator dla start-upów biznesu kreatywnego.
Warszawa regularnie uczestniczy w targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes i Expo Real w Monachium. Promujemy na nich stolicę wśród inwestorów, jako miejsce dobre dla biznesu. 

#WARSZAWA2030 
Strategia „Warszawa 2030” to dokument poświęcony przyszłości naszego miasta. Jest efektem wspólnej pracy z mieszkańcami i ekspertami, przedstawiający wizję Warszawy otwartej i przyjaznej, której siłą są aktywni warszawiacy. 
„Warszawa przyszłości to aktywni mieszkańcy, przyjazne miejsce, otwarta metropolia.”


Prezentacja rozwoju inwestycyjnego i społecznego stolicy w ostatnich 12 latach jest dostępna tutaj.

Film Warszawa – Sami zobaczcie

Film Warszawa - Stolica Wolności 1918-2018

Konferencja - podsumowanie rozwoju Warszawy w ciągu 12 lat. Fot. R.Motyl
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Konferencja - podsumowanie rozwoju Warszawy w ciągu 12 lat. Fot. R.Motyl