null

Trójporozumienie dla bezpieczeństwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Moment podpisania porozumienia
Podpisanie trójporozumienia pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, Portem Lotniczym im. F. Chopina oraz Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

Warszawa pod względem zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń powinna być jednością. Aby współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa była skuteczniejsza w stołecznym ratuszu podpisano trójporozumienie pomiędzy Miastem st. Warszawa, Portem Lotniczym im. F. Chopina oraz Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

Od daty podpisania tego porozumienia lotniskowa straż pożarna będzie mogła brać udział w akcjach na terenie miasta. – powiedział przed podpisaniem porozumienia Andrzej Jakubiak, wiceprezydent Warszawy - oczywiście nie może się to odbywać kosztem zmniejszenia bezpieczeństwa w samym porcie lotniczym. Umowa użyczenia, którą także podpiszemy, przekazuje do dyspozycji portu lotniczego system Tetra, związany z zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem. Port lotniczy będzie aktywnie włączony w system zarządzania kryzysowego na terenie miasta - jego przedstawiciele będą brali udział w sztabie kryzysowym. – podkreślił A. Jakubiak.

Oprócz lotniska Warszawa Okęcie jest jeszcze przestrzeń lotnicza wokół tego lotniska, nad miastem - przypomniał Krzysztof Banaszek, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - Od czasów ataku na WTC wiemy, że samoloty mogą być wykorzystywane jako broń. Przed Euro 2012 już dziś przygotowujemy się na sytuacje kiedy w okolicach Warszawy i w samej Warszawie pojawi się dużo więcej samolotów niż to się dzieje obecnie.

Sygnatariuszem porozumień o współpracy oraz umowy użyczenia systemu Tetra był także przedstawiciel Portu Lotniczego.

Bardzo restrykcyjne przepisy nakładają na nas obowiązek posiadania i wyspecjalizowanych służb i bardzo zaawansowanego technicznie sprzętu. - powiedział Michała Marzec, dyrektor Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina - Każda forma współpracy jest dla nas bardzo pożyteczna i jestem pewien, że będzie bardzo dobrze służyła zarówno pasażerom jak i mieszkańcom. Jest to dla nas bardzo ważne porozumienie.

Na mocy porozumienia strony będą wzajemnie świadczyć pomoc i wymieniać się informacjami. Jednym z istotniejszych dla miasta zapisów Porozumienia jest zobowiązanie się Portu Lotniczego do wspierania działań ratowniczych prowadzonych poza rejonem operacyjnym lotniska. Od dziś Lotniskowa Straż Pożarna oraz Służby Medyczne Portu Lotniczego będą mogły dysponować swoje siły i środki na potrzeby miasta. Może się to stać na prośbę Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy lub Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Oczywiście przesunięcie tych sił i środków może się odbyć z uwzględnieniem zapewnienia właściwego i stałego zabezpieczenia lotniska w zakresie ochrony ratowniczo-gaśniczej.

Tetra
Radiokomunikacyjny system łączności Tetra jest dedykowanym dla służb porządku publicznego i ratownictwa systemem w standardzie opracowanym przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych ETSI (European Telecommunication Standards Institute).

W Warszawie systemem administruje Komenda Stołeczna Policji zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa łączności. Na podstawie porozumienia, w ramach policyjnego systemu Tetra, została zorganizowana radiokomunikacyjna sieć zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy, której użytkownikami są służby ratownicze i porządkowe miasta oraz instytucje i podmioty ważne z punktu widzenia działań związanych z usuwaniem skutków sytuacji kryzysowych.

W codziennej działalności operacyjnej z systemu korzysta Policja i Straż Miejska. W najbliższym czasie MSWiA planuje budowę i wdrożenie krajowego systemu łączności radiokomunikacyjnej z uwzględnieniem najnowszych standardów, mającego na celu integrację użytkowanych obecnie różnych systemów łączności radiowej