null

Uroczyste wręczenie dyplomów dla policjantów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Sekretarz m.st. Warszawy gratuluje wyróżnionemu policjantowi i wręcza mu okolicznościowy dyplom. Po prawej stronie stoi Komendant Stołeczny Policji.

W dniu 14 września 2021 r. w Pałacu Ślubów Plac Zamkowy 6 w Warszawie Pan Włodzimierz Karpiński Sekretarz m.st. Warszawy wręczył okolicznościowe dyplomy dla 19 wyróżnionych policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji nagrodą pieniężną przyznaną przez Prezydenta m.st. Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego.

W uroczystości udział ponadto wzięli:

  1. Pan nadinsp. Paweł Dzierżak Komendant Stołeczny Policji.
  2. Pan Michał Domaradzki Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
  3. Pan Krzysztof Krakowiecki-Kulesza Dyrektor Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.
  4. Pan Jarosław Misztal Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
  5. Pan Witold Nowakowski Zastępca Dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.

Wyróżnieni policjanci z zaangażowaniem realizują zadania wynikające z wykonywania kontroli drogowych transportu drogowego osób – taksówką, określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919, 1005). W ten sposób porządkują i przeciwdziałają wykonywaniu przewozu taksówką przez osoby nieposiadające wymaganych zezwoleń określonych w ustawie o transporcie drogowym lub niestosujących się do przepisów uchwalonych przez Radę m.st. Warszawy, w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie Warszawy.

W ramach realizacji zadań Urząd m.st. Warszawy konsekwentnie podnosi jakość świadczonych usług przez stołecznych taksówkarzy i przedsiębiorców wykonujących okazjonalny przewóz osób na trenie m.st. Warszawy poprzez ścisłą współpracę z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

W ramach licznych kontroli Policji, z rynku eliminowani są przedsiębiorcy i kierowcy, którzy naruszają przepisy ruchu i transportu drogowego. W 2020 roku pomimo trudnej sytuacji z Covid-19 przeprowadzono 1207 czynności sprawdzająco-kontrolnych, gdzie u kierowców przewożących osoby stwierdzono m.in.:

  • 58 kierowców poruszało się pojazdami bez uprawnień do kierowania,
  • 8 kierowców było po spożyciu alkoholu lub środków odurzających (narkotyki),
  • 31 kierowców posługiwało się fałszywym prawem jazdy,
  • 6 kierowców poszukiwanych,
  • 187 kierowców wykonywało transport drogowy osób bez licencji.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zostali wyróżnieni nagrodą pieniężną Prezydenta m.st. Warszawy na wniosek Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.

Podejmowane przez policjantów działania na rzecz zwalczania nieuczciwych przewoźników w zakresie transportu drogowego taksówką oraz przewozu osób, przyczyniają się do poprawy jakości świadczonych usług, ale też mają bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Warszawy.

Z lewej strony stoi tyłem dwóch policjantów, z prawej strony jeden policjant. Przodem do nich, stoi po środku Sekretarz m.st. Warszawy Włodzimierz Karpiński i przemawia do policjantów.
Zobacz galerię (13 zdjęć)
Po lewej stronie stoi umundurowana policjantka. Po prawej stronie stoi Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Sekretarz m.st. Warszawy, Komendant Stołeczny Policji oraz Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Sekretarz m.st. Warszawy gratuluje wyróżnionemu policjantowi i wręcza mu okolicznościowy dyplom. Po prawej stronie stoi Komendant Stołeczny Policji.
Na pierwszym planie Komendant Stołeczny Policji gratuluje Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego KSP. W tle stoi Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, a po lewej stronie kobieta w czarnej sukience trzyma dyplomy dla policajntów.
Sekretarz m.st. Warszawy gratuluje wyróżnionemu policjantowi i wręcza mu okolicznościowy dyplom. Po prawej stronie stoi Komendant Stołeczny Policji.
Komendant Stołeczny Policji gratuluje policjantowi. W tle stoi Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Komendant Stołeczny Policji gratuluje policjantce. W tle stoi Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Sekretarz m.st. Warszawy gratuluje wyróżnionemu policjantowi i wręcza mu okolicznościowy dyplom. Po prawej stronie stoi Komendant Stołeczny Policji.
Sekretarz m.st. Warszawy gratuluje wyróżnionemu policjantowi i wręcza mu okolicznościowy dyplom. Po prawej stronie stoi Komendant Stołeczny Policji.
Kilkunastu policjantów stojących na baczność w trzech rzędach, trzymających okolicznościowe dyplomy.
Po lewej stronie stoi i przemawia Komendant Stołeczny Policji. W tle stoją Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Zastępca Dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. Po prawej stronie stoi umundurowany policjant.
Sekretarz m.st. Warszawy ściska dłoń Komendanta Stołecznego Policji w geście podziękowania. Z lewej strony stoi Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, a po prawej Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Biura Administracji i Spraw Obywatelskich oraz jego zastępca.
Zdjęcie grupowe policjantów oraz przedstawicieli władz miasta i Komendy Stołecznej Policji.