null

Uroczystości i zgromadzenia publiczne 10 kwietnia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W poniedziałek, 10 kwietnia, godz. 8.20, w siódmą rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, przy pomniku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary tego wypadku, organizowane przez m.st. Warszawę.

Ramowy program uroczystości na Powązkach
godz. 8.20 - rozpoczęcie uroczystości.  Odczytanie nazwisk ofiar katastrofy.
godz. 8.32 - wspólna modlitwa.
godz. 8.35 - składanie wieńców.
godz. 8.41 - odegranie utworu „Cisza”.
godz. 8.42 - zakończenie uroczystości.
                    
Uroczystości państwowe – zmiany w organizacji ruchu
godz. 8.00-21.00 - Krakowskie Przedmieście

Zmiany w organizacji ruchu w czasie prac przygotowawczych, transmisji oraz uroczystości obchodów państwowych 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej.

1. Zajęcie pasa drogowego w ciągu ul. Krakowskiego Przedmieścia (od kościoła Seminaryjnego do ul. Karowej) i ul. Ossolińskich.

2. Zakaz zatrzymywania na ulicach:

  • ciąg ulic Boleść, Brzozowej, Celnej, Jezuickiej, Kanonia, Dziekania i część placu Zamkowego,
  • obszar przed kościołem Seminaryjnym
  • Krakowskie Przedmieście (od ul. Bednarskiej do kościoła Seminaryjnego)
  • ul. Bednarską (oprócz dwóch miejsc dla osób niepełnosprawnych
  • ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza (zabezpieczenie wozów technicznych Telewizji Polskiej realizujących transmisję z obchodów uroczystości)

3. Wytyczenie objazdu dla pojazdów poruszających się Krakowskim Przedmieściem wzdłuż ulic: Królewskiej, Moliera, Senatorskiej i Miodowej.

4. Wygrodzenie terenu barierkami policyjnymi w ciągu ul. Krakowskie Przedmieście .
Na odcinku Krakowskiego Przedmieścia od placu Zbawiciela do kościoła Seminaryjnego ustawione zostaną barierki policyjne. Przewiduje się, że przemarsz nastąpi po godz. 18.00. Przed tym czasem barierki policyjne ustawione wzdłuż  Krakowskiego Przedmieścia będą posiadały przerwy w celu umożliwienia pieszym poprzecznego przekraczania wygrodzonego ciągu, a kierowcom dojazdu do okolicznych posesji. Dojazd do powyższego obszaru będzie ograniczony na najbliższych skrzyżowaniach zaporami ze znakiem zakazu ruchu i tabliczką o treści „nie dotyczy organizatorów obchodów 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej”. Zapewniony będzie stały nadzór policji.

5. Zamknięcie ul. Ossolińskich pod zaplecze Biura Ochrony Rządu. Dodatkowo zajęty zostanie pod urządzenia medialne teren parkingu i części chodnika u zbiegu ulic Koziej i Trębackiej.

Autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe od skrzyżowania Krakowskie Przedmieście / Królewska przez pl. Piłsudskiego, ul. Moliera i ul. Senatorską do ul. Miodowej w kierunku pl. Krasińskich.

Zgromadzenia publiczne

Poniższy wykaz zawiera zgromadzenia zarejestrowane na poniedziałek, 10 kwietnia 2017 r. w rejonie przyległym do uroczystości państwowych. 

Lp. Godziny Organizator Miejsce Cel
1. 8.00-22.00 Osoba prywatna Skrzyżowanie ulic: Krakowskie Przedmieście i Trębacka W obronie wolności zgromadzeń
2. 8.00-22.00 Osoba prywatna Skwer ks. Twardowskiego Uczczenie ofiar katastrofy smoleńskiej
3. 14.00-16.00 Osoba prywatna Zbiórka na pl. Krasińskich, przemarsz: Miodowa, Senatorska na pl. Zamkowy. 7. rocznica katastrofy smoleńskiej
4. 17.00-22.00 Stowarzyszenie "Solidarni w Akcji" Plac Piłsudskiego, przemarsz: Focha, Moliera, Senatorska, Miodowa i Krakowskie Przedmieście na pl. Zamkowy 7. rocznica katastrofy smoleńskiej
5. 18.00-22.00 Osoba prywatna Zbiórka na pl. Piłsudskiego, przemarsz: Focha, i Trębacka do Krakowskiego Przedmieścia. Uczczenie ofiar katastrofy smoleńskiej
6. 18.00-22.00 Osoba prywatna ul. Krakowskie Przedmieście 64 przed Domem Polonii Protest przeciwko wykorzystaniu katastrofy smoleńskiej do celów politycznych
7. 16.00-20.00 Osoba prywatna Skwer ks. Twardowskiego Zachęcenie do porozumienia ponad podziałami politycznymi

 

Załączniki: