null

Uroczysty finał konkursu plastycznego "Bezpieczny Senior na Bemowie".

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Uroczysty finał konkursu plastycznego „Bezpieczny Senior na Bemowie”. Fot. BBiZK
Uroczysty finał konkursu plastycznego „Bezpieczny Senior na Bemowie”. Fot. BBiZK

W dniu 27 listopada br. odbył się uroczysty finał konkursu plastycznego na plakat pod hasłem „Bezpieczny Senior na Bemowie”.

Uroczysta gala odbyła się w siedzibie Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bemowo przy ul. Powstańców Śląskich. Na uroczystość zaproszone zostały wszystkie kluby seniora, które wzięły udział w konkursie, laureaci oraz zaproszeni przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Bemowo, Policji, Biblioteki oraz instytucji współpracujących.

Zgodnie z regulaminem konkursu warunkiem udziału w konkursie było stworzenie plakatu zawierającego treści edukacyjno-profilaktyczne promujące bezpieczeństwo seniorów oraz bezpieczne zachowania w obliczu zagrożeń. Konkurs był podsumowaniem całorocznych działań realizowanych w ramach projektu pod wspólnym tytułem „Bezpieczny Senior na Bemowie”. Do Konkursu zostało zgłoszonych 11 prac z 6 placówek działających na terenie Dzielnicy Bemowo.

Decyzją Komisji Konkursowej przyznano trzy  nagrody główne oraz jedno wyróżnienie i jedną nagrodę specjalną następującym autorom:

I miejsce przyznano Pani Zofii Proniewskiej – Ważyńskiej za pracę pt. „Nie bądź łatwowierny. Manipulacja sprzedażowa to wyłudzanie pieniędzy”, która reprezentowała Osiedlowy Klub Kultury SM „Jelonki”  przy ul. Sucharskiego 3,

II miejsce uzyskała Pani Lidia Dobek za pracę „Bemowski Senior pod bezpiecznym parasolem” z Klubu Seniora „Sami Swoi” Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10,

III miejsce przyznano Pani Grażynie Piórkowskiej za pracę pt. „Co za dużo to niezdrowo” z Klubu Bemowskiego Seniora przy ul. Pełczyńskiego,

wyróżnienie w konkursie przyznano Pani Barbarze Więckowskiej za „Samotność wśród leków. Wspieraj ludzi w chorobie lekomanii” z Osiedlowego Klub Kultury SM „Jelonki” przy  ul. Sucharskiego,

nagrodę specjalną przyznaną przez delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Bemowo wręczono Panu Mariuszowi Karpińskiemu z Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” za pracę pt. „Bezpieczny Senior”.

Wymienionym laureatom przyznano dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki oraz dyplomy i kalendarze.

W roku 2019 współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Bemowo z Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Bemowo nad wspólnym projektem „Bezpieczny Senior na Bemowie” obejmowała szereg działań zmierzających do edukacji i wsparcia najstarszych mieszkańców Bemowo  w przeciwdziałaniu przemocy sprzedażowej, walce z oszustami i utrwalenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pożarowym.

Początkiem przedsięwzięcia „Bezpieczny Senior na Bemowie” była debata na temat bezpieczeństwa konsumenckiego w kontekście manipulacji sprzedażowej oraz wyłudzeń na tzw. „wnuczka” a także prezentacja Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji na temat bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym.

Dalsze działania obejmowały cykl warsztatów edukacyjnych w placówkach dla seniorów poświęconych bezpieczeństwu farmakologicznemu realizowanych we współpracy z Fundacją Obywatele Zdrowo Zaangażowani w ramach projektu „Przewietrz Apteczkę” (zrealizowano 10 spotkań) oraz zorganizowane przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dla Dzielnicy Bemowo we współpracy ze Strażą Pożarną spotkania edukacyjne w placówkach dla seniorów poświęcone bezpieczeństwu pożarowemu (zrealizowano 7 spotkań).

Dwuletnie już działania OPS i Delegatury BBiZK w Dzielnicy Bemowo pod hasłem „Bezpieczny Senior na Bemowie” cieszą się uznaniem i akceptacją najstarszych mieszkańców Bemowa. Dzięki staraniom podmiotów realizujących program w spotkaniach, warsztatach i  konkursach uczestniczą coraz liczniejsze grupy seniorów. Na spotkaniach seniorzy otrzymują liczne gadżety, upominki, ulotki ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, które pomagają zapamiętać przekazywane podczas spotkania wartości merytoryczne z zakresu bezpieczeństwa.

Uroczysty finał konkursu plastycznego „Bezpieczny Senior na Bemowie”. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Uroczysty finał konkursu plastycznego „Bezpieczny Senior na Bemowie”. Fot. BBiZK
Uroczysty finał konkursu plastycznego „Bezpieczny Senior na Bemowie”. Fot. BBiZK
Uroczysty finał konkursu plastycznego „Bezpieczny Senior na Bemowie”. Fot. BBiZK
Uroczysty finał konkursu plastycznego „Bezpieczny Senior na Bemowie”. Fot. BBiZK