null

Ursynowska debata o bezpieczeństwie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
BBiZK. Ursynowska debata o bezpieczeństwie
BBiZK. Ursynowska debata o bezpieczeństwie

W dniu 5 października br. przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursynów uczestniczyli w debacie dotyczącej bezpieczeństwa.

Debata, zorganizowana w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. „Razem Bezpieczniej”, odbyła się w siedzibie spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej „Stokłosy” przy ul. Jastrzębowskiego 22.

W spotkaniu udział wzięli także: policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów, strażnicy miejscy z II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy, a także mieszkańcy Osiedla Stokłosy.

Omówiono stan bezpieczeństwa w dzielnicy, a zgromadzeni mieszkańcy zostali także zapoznani przez policjantów ze specyfiką pracy komisariatu. Położono nacisk na istotną rolę, jaką pełnią obywatele we wspólnym dbaniu o bezpieczeństwo swojej okolicy.

W drugiej części spotkania zebrani mieszkańcy zgłaszali swoje wnioski oraz problemy z jakimi się stykają w miejscu zamieszkania. Najczęściej podnoszone kwestie to zagadnienia z zakresu ruchu drogowego (niebezpieczne ciągi pieszo-jezdne, zwłaszcza w okolicach uczęszczanych przez dzieci, nieprawidłowe parkowanie pojazdów, łamiący przepisy rowerzyści) oraz bezpieczeństwa (włamania do mieszkań i piwnic).

Zgromadzeni wspólnie potwierdzili ogromną rolę debat, pozwalających w sposób bezpośredni diagnozować lokalne zagrożenia i problemy. Przekazane informacje i uwagi pomogą przedstawicielom służb oraz Urzędu Miasta w wypracowaniu skutecznych metod eliminacji zgłoszonych zagrożeń i z pewnością przyczynią się do dalszego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na Ursynowie. 

Ursynowska debata o bezpieczeństwie. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Ursynowska debata o bezpieczeństwie. Fot. BBiZK