null

Ursynowska debata o bezpieczeństwie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ursynowska debata o bezpieczeństwie. Fot. BBiZK
Ursynowska debata o bezpieczeństwie. Fot. BBiZK

Spotkanie w siedzibie spółdzielni mieszkaniowej „Na skraju” przy ul. Rodziny Ulmów 14, podczas której mieszkańcy mieli możliwość porozmawiać o bezpieczeństwie z Policją i Strażą Miejską.

W dniu 22 listopada br. przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Ursynów uczestniczyli w debacie dotyczącej bezpieczeństwa, która odbyła się w siedzibie spółdzielni mieszkaniowej „Na skraju”. Było to kolejne spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W spotkaniu udział wzięli: policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów, strażnicy miejscy z II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej, a także mieszkańcy Osiedla „Na skraju”.

Komendant Komisariatu Policji Warszawa-Ursynów, Pan podinsp. Dariusz Zęgota, omówił stan bezpieczeństwa w dzielnicy, przestawił także dane liczbowe. Spośród wszystkich 10,5 tysiąca zgłoszeń, jakie wpłynęły do ursynowskiego komisariatu w okresie od stycznia do października br., znaczącą większość stanowiły kwestie nieprawidłowego parkowania pojazdów oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Zgromadzeni mieszkańcy zostali także zapoznani ze specyfiką pracy komisariatu. Zostały zaprezentowane narzędzia, takie jak „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa”, która umożliwia obywatelom wskazywanie miejscowych zagrożeń i miejsc niebezpiecznych, oraz aplikacja mobilna „Moja komenda”, ułatwiająca szybki kontakt z dzielnicowymi. Podkreślona została ważna rola, jaką pełnią mieszkańcy w procesie dbania o wspólne bezpieczeństwo na osiedlu, w dzielnicy i mieście. Także Strażnicy Miejscy z II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej zapoznali zgromadzonych ze specyfiką wykonywanej pracy oraz przedstawili dane, dotyczące przyjmowanych zgłoszeń i podejmowanych interwencji na osiedlu „Na skraju”.

W kolejnej części spotkania zebrani mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania wniosków oraz opisywania problemów związanych z kwestiami bezpieczeństwa, z którymi borykają się na swoim osiedlu. Wśród podnoszonych tematów znalazły się m.in.: zwiększone zapotrzebowanie na patrole służb w piątki i soboty – okres nasilonych negatywnych zjawisk i zachowań, czy też konieczność częstszych kontroli miejsc stałego gromadzenia się osób spożywających alkohol i zakłócających spokój. Wskazano też niebezpieczeństwa wynikające z częstej rotacji lokatorów, braku znajomości z sąsiadami, poczucia tymczasowości zamieszkania przekładające się na mniejszą dbałość o wspólne mienie i dobro wszystkich mieszkańców.

Zebrane informacje i uwagi pomogą przedstawicielom służb oraz Urzędu Miasta w wypracowaniu skutecznych metod eliminacji zgłoszonych zagrożeń i z pewnością zaowocują dalszym zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa na Ursynowie.

Kolejne spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, potwierdziło dużą rolę debat jako formy dialogu z mieszkańcami, pozwalającego w sposób bezpośredni i skuteczny diagnozować lokalne zagrożenia i problemy. Mieszkańcy spółdzielni „Na skraju” aktywnie uczestniczą także w comiesięcznych spotkaniach z cyklu „Bezpieczne Osiedle”. Na podstawie ich zgłoszeń, a także informacji od administratorów spółdzielni, są dyslokowane patrole ponadnormatywne Policji.

Ursynowska debata o bezpieczeństwie. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Ursynowska debata o bezpieczeństwie. Fot. BBiZK
Ursynowska debata o bezpieczeństwie. Fot. BBiZK