null

Ursynowska debata o bezpieczeństwie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ursynowska debata o bezpieczeństwie fot. BBiZK
Ursynowska debata o bezpieczeństwie fot. BBiZK

W dniu 25 listopada przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Ursynów uczestniczyli w debacie społecznej z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

Spotkanie odbyło się w Domu Sztuki przy ul. Wiolinowej 14, a dotyczyło stanu bezpieczeństwa na terenie osiedla Jary. W spotkaniu uczestniczyli: policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów, strażnicy miejscy z II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy, a także mieszkańcy osiedla Jary.

Zastępca Komendanta Komisariatu Warszawa Ursynów do spraw prewencji, podinsp. Dariusz Zęgota, omówił stan bezpieczeństwa w dzielnicy ze szczególnym uwzględnieniem osiedla Jary. Spośród wszystkich zgłoszeń, jakie wpłynęły do ursynowskiego komisariatu w okresie od 1 stycznia do 31 października 2019 r., zarówno w skali osiedla Jary, jak i całej dzielnicy, zdecydowana większość zgłoszeń dotyczy nieprawidłowego parkowania pojazdów oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Przybyli na spotkanie mieszkańcy zostali również zapoznani ze specyfiką pracy komisariatu. Zaprezentowano narzędzia ułatwiające obywatelom dostęp do policjantów dzielnicowych (aplikacja „Moja komenda”) oraz pozwalające mieszkańcom w łatwy, szybki i bezpieczny sposób zgłaszać nieprawidłowości, lokalne zagrożenia i zjawiska negatywne w swoim miejscu zamieszkania („Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa”).

Następnie Naczelnik II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy, Artur Jakubiak, przybliżył zgromadzonym specyfikę wykonywanej pracy oraz zadań leżących w zakresie kompetencji Straży Miejskiej.

Ostatnia część spotkania przeznaczona była na pytania mieszkańców, ich wnioski oraz postulaty, związane z podniesieniem poziomu życia na osiedlu. Poruszono m.in. kwestie z zakresu ruchu drogowego (problemy z właściwym oznakowaniem, przekraczanie przez kierowców dozwolonej prędkości), a także zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w okolicy szkół.

Na podstawie zgłoszeń od mieszkańców, przekazywanych również podczas comiesięcznych spotkań w ramach programu „Bezpieczne osiedle”, a także dzięki informacjom od administratorów spółdzielni, dyslokowane są patrole ponadnormatywne Policji, finansowane z budżetu m.st. Warszawy.

Znaczną część uwagi podczas debaty poświęcono także bezpieczeństwu seniorów oraz sposobom obrony przed wciąż popularnymi oszustwami „na wnuczka’ i „na policjanta”.

Kolejne spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” potwierdziło dużą rolę debat społecznych, jako formy dialogu z mieszkańcami, oraz które pozwalają w sposób bezpośredni i skuteczny diagnozować lokalne zagrożenia i problemy.

Ursynowska debata o bezpieczeństwie fot. BBiZK