null

Ursynowska debata o bezpieczeństwie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Scena w Sali kinowej, Policjanci przedstawiają prezentację na temat działalności Policji.
Mieszkańcy dzielnicy Ursynów na debacie społecznej. Fot. BBiZK

W dniu 24 października br. przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Ursynów uczestniczyli w debacie społecznej z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie odbyło się w Domu Sztuki przy ul. Wiolinowej 14, a dotyczyło stanu bezpieczeństwa na terenie osiedla Jary.

Uczestniczyli w nim: Zastępca Burmistrza dzielnicy Ursynów Bartosz Dominiak, policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów, strażnicy miejscy z II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej, a także mieszkańcy osiedla „Jary”.

Na początku Komendant Komisariatu Warszawa Ursynów, młodszy inspektor Andrzej Szubiczuk, omówił stan bezpieczeństwa w dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem osiedla Jary. Spośród wszystkich zgłoszeń, jakie wpłynęły do ursynowskiego komisariatu w okresie od 01.01 do 30.09.2022 r., zdecydowana większość dotyczyła nieprawidłowego parkowania pojazdów oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Jest to zjawisko widoczne zarówno na terenie osiedla Jary, jak i całej dzielnicy. Obecni na spotkaniu mieszkańcy zostali zaznajomieni ze specyfiką pracy komisariatu. Przedstawieni zostali dzielnicowi działający na terenie osiedla Jary. Zaprezentowano narzędzia, takie jak aplikacja „Moja komenda” oraz „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa”. Dzięki nim obywatele mogą nie tylko w łatwy sposób skontaktować się z dzielnicowymi, ale także wygodnie i szybko zgłaszać nieprawidłowości, lokalne zagrożenia i zjawiska negatywne, zaobserwowane w swoim miejscu zamieszkania. Omówiono szereg działań profilaktycznych prowadzonych przez Policję, adresowanych m.in. do dzieci oraz seniorów.

Następnie Naczelnik II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej, Artur Jakubiak, przybliżył zgromadzonym specyfikę wykonywanej pracy oraz zadań leżących w zakresie kompetencji Straży Miejskiej.

Ostatnia część spotkania przeznaczona była na pytania mieszkańców, ich wnioski oraz postulaty, związane z podniesieniem poziomu życia na osiedlu. Poruszono m.in. kwestie z zakresu ruchu drogowego (problem nieprawidłowego parkowania) oraz zakłócania porządku i ciszy nocnej, a także spożywania alkoholu w plenerze oraz negatywnych zachowań młodzieży, stanowiących zauważalny problem na terenie osiedla.

Była to już kolejna debata z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, zorganizowana na Ursynowie. Potwierdziła ona istotną rolę takich spotkań jako formy dialogu z mieszkańcami. Pozwala to w sposób bezpośredni i skuteczny diagnozować lokalne zagrożenia i problemy. Na podstawie zgłoszeń od mieszkańców, przekazywanych również podczas comiesięcznych spotkań z cyklu „Bezpieczne osiedle”, a także dzięki informacjom od administratorów spółdzielni, planowane są patrole ponadnormatywne Policji.

Ekran Sali kinowej, na ekranie napis „Debata społeczna na temat bezpieczeństwa na osiedlu Jary z cyklu porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Uczestnicy spotkania i mieszkańcy siedzący na widowni Sali kinowej.
Scena w Sali Kinowej, Strażnik Miejski przedstawia prezentację na temat działalności Straży Miejskiej.