null

W Ratuszu o awarii na Dworcu Centralnym

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z niedawną awarią zasilania na Dworcu Centralnym, w Ratuszu 28 czerwca odbyło się spotkanie wiceprezydenta Warszawy Jacka Wojciechowicza z komendantami miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i stołecznej policji oraz dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta.

Omówiono sposób działania służb podczas ewakuacji dworca, użytych sił i środków oraz współpracy z PKP. Oceniono także stopień zagrożenia pasażerów podczas incydentu.

Szczególnie skupiono się na  sprawach związanych z działaniem oświetlenia awaryjnego, systemem oddymiania dworców i sprawnością urządzeń ewakuacyjnych, do których straż pożarna ma bardzo duże zastrzeżenia.

Prezydent Wojciechowicz zalecił zorganizowanie kolejnego spotkania z udziałem  przedstawiciela PKP, którego tematem byłby stopień realizacji przez kolej zaleceń pokontrolnych straży pożarnej.