null

Warszawa nagradza policjantów z drogówki

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Fot. R. Motyl UM Warszawa
Fot. R. Motyl UM Warszawa

Warszawa wyróżniła 16 policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, którzy we współpracy z miastem prowadzą działania na rzecz zwalczania nieuczciwych przewoźników, świadczących usługi transportu drogowego taksówką oraz przewozu osób.

W 2019 r. policjanci z drogówki przeprowadzili 2,5 tys. kontroli, z których 41% zakończyło się stwierdzeniem nieprawidłowości.

"Służba policjantów w Warszawie jest wyjątkowo trudna i odpowiedzialna, także ze względu na wielkość miasta i liczbę mieszkańców oraz stołeczny jego charakter, dlatego m.st. Warszawa od wielu lat przeznacza środki finansowe na nagrody dla najlepszych funkcjonariuszy Policji" – mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, Michał Domaradzki.

Wspólne działania kontrolne Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji podejmowane w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy oraz osób odwiedzających miasto, przyczyniają się do poprawy świadczonych usług w zakresie transportu drogowego, a tym samym budowania pozytywnego wizerunku stolicy.

Efektem współpracy było przeprowadzenie w 2019 r. ponad dwóch i pół tysiąca czynności sprawdzająco-kontrolnych, które w 41% przypadków zakończyły się stwierdzeniem nieprawidłowości. Do najczęściej występujących naruszeń należały:

  •  wykonywanie transportu drogowego osób bez licencji (34% przypadków),
  •  brak kasy fiskalnej (29% przypadków),
  •  brak badań lekarskich i psychologicznych kierowcy (50% przypadków).

W czasie działań kontrolnych zatrzymano:

  •  50 kierowców poruszających się pojazdami bez uprawnień do kierowania,
  •  14 kierowców po spożyciu środków odurzających (narkotyki),
  •  14 kierowców posługujących się fałszywym prawem jazdy,
  •  8 kierowców poszukiwanych.

W wyniku przekazanych protokołów pokontrolnych ze stwierdzonymi naruszeniami podczas kontroli Prezydent m.st. Warszawy podejmuje działania w ramach posiadanych kompetencji przewidziane w przepisach prawa.

W okresie 2007-2019 na nagrody dla policjantów za szczególne osiągnięcia w służbie przeznaczono kwotę blisko 12 mln zł, w 2020 r. zaplanowano środki w wysokości 300 tys. zł. Lipcowe nagrody dają łącznie kwotę 40 tys. zł.

W latach 2007-2019 r. miasto stołeczne Warszawa dofinansowało zadania realizowane przez Komendę Stołeczną Policji kwotą 173 mln zł, w roku 2020 planowane jest dofinansowanie  w wysokości niemal 6 mln zł.

123.png
Zobacz galerię (3 zdjęć)
14.png
143.png