null

Warszawska Starówka – czy jest bezpieczna od pożaru?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W staromiejskim Pałacu Ślubów odbyło się międzynarodowe seminarium, na którym Warszawa zaprezentowała taktyczne i prawne możliwości ochrony przed pożarem Starego Miasta wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Warszawskie spotkanie było piątym z kolei w ramach projektu Heritprot pn.: „Przeciwdziałanie ryzyku pożarowemu i doskonalenie systemów gaszenia pożarów starówek miejskich uznanych za obiekty światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO”.

Program jest realizowany od 1,5 roku – podkreślił Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy – pozwala on na to, aby w takich miejscach jak nasza zabytkowa Starówka czuć się bezpiecznie. A jest to miejsce wyjątkowe w Warszawie i w Polsce, jedyne  podniesione z gruzów na taką skalę.

Warszawa, której Stare Miasto znajduje się na liście UNESCO jest doskonałym miejscem do zorganizowania takiej konferencji – powiedział Piotr Brabander, dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków -  Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że od momentu powojennej odbudowy Starówka  nie była narażona na pożar. Jednak ciągle na szczęście nie można liczyć,  trzeba podejmować działania, które zapobiegną nieszczęściu, zminimalizują ewentualne straty i ułatwią przywrócenie stanu sprzed pożaru – dodał.

Podczas konferencji funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przedstawili działania i stopień przygotowania jednostki przy ul. Chłodnej, której terytorialnie podlega Stare Miasto. Podzielili się swoimi uwagami na temat trudności z jakimi muszą borykać się strażacy chroniący obiekty zabytkowe. W przypadku warszawskiego Starego Miasta chodzi głównie o wąskie uliczki, niskie bramy i przejazdy, trudno dostępne hydranty.  Strażacy mają opracowany specjalny plan oraz dostosowany mniejszy gabarytowo sprzęt i samochody, które bez przeszkód mogą dojechać w każde miejsce na Starówce.

Dużym utrudnieniem jest także rodzaj zabudowy – podkreślił  Krzysztof Bielecki z KM PSP -  W razie wybuchu pożaru może zaistnieć efekt domina, gdy ogień  przerzuca się z dachu na dach sąsiednich kamieniczek.

Poruszono także aspekty prawne ochrony przeciwpożarowej. W Polsce, w zależności od uwarunkowań,  te zasady reguluje pięć ustaw, jednak w przypadku obiektów zabytkowych muszą obowiązywać dwie - wymagane przez ministerstwo spraw wewnętrznych oraz ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego.

Na trenie lub w obiekcie zabytkowym przepisy muszą być stosowane inaczej – podkreślił Karol Mojski z KM PSP - Ich uwarunkowania wymuszają elastyczność, gdyż tych budynków w dużej mierze nie można dostosować do przepisów i dla każdego z nich potrzebne są osobne ekspertyzy.

W warszawskiej konferencji biorą udział przedstawiciele miast La Laguna i Cuenca (Hiszpania), Sighisoara ( Ruminia), Ryga ( Łotwa), Wilno (Litwa), Holloko (Wegry), Liverpool ( W. Brytania) i Angra do Heroismo (Portugalia). Uczestnicy seminarium m.in. zwiedzą także Stare Miasto oraz zapoznają się pracą jednostki PSP przy ul. Chłodnej a także Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy. Koordynatorem przedsięwzięcia ze strony Warszawy jest Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Projekt jest współfinansowany w 85 proc. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15 proc. z budżetu m.st. Warszawy.

Członkowie Heritprot z wizytą w Centrum Bezpieczeństwa

Drugiego dnia wizyty w Warszawie goście programu Heritprot odwiedzili Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej. Zapoznali się ze strukturą i sposobem działania instytucji. Zwiedzili salę operacyjną, gdzie mogli podpatrzeć jak działają zintegrowane stanowiska pracy wszystkich służb. Strażacy opowiedzieli o specyfice dyżurów w Centrum i roli bezpośredniej współpracy funkcjonariuszy i pracowników jednostek miejskich. Poznali także elektroniczną bazę wiedzy o Warszawie niezbędną podczas zarządzania kryzysowego.

W. Paszyński, wiceprezydent Warszawy, W. Łągiewka z KM PSP, P. Brabander, dyrektor SKZ oraz gość z z Hiszpanii podczas konferencji.
Zobacz galerię (8 zdjęć)