null

Warsztaty mikołajkowe w przedszkolu na Targówku

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Warsztaty mikołajkowe w przedszkolu na Targówku.Fot.BBiZK
Warsztaty mikołajkowe w przedszkolu na Targówku.Fot.BBiZK

6 grudnia 2019 r. Delegatura Biura Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Targówek, wspólnie z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą nr 15 i Komisariatem Policji zorganizowała, w przedszkolu nr 113 przy ul. Krasiczyńskej 3, warsztaty mikołajkowe pn. "Bezpieczny przedszkolak".

Kluczowymi tematami realizowanymi na warsztatach były:

  • bezpieczeństwo w domu i przedszkolu,
  • bezpieczeństwo w środowisku,
  • bezpieczeństwo na drodze.

Spotkanie rozpoczęto tematem: "Bezpieczeństwo pożarowe w domu i przedszkolu”, na którym został zaprezentowany Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych. Interaktywny domek wzbudził wielkie zainteresowanie wśród dzieci i kadry pedagogicznej.

Głównym celem warsztatów było wykształcenie u dzieci nawyków unikania zagrożeń, umiejętności przyswojenia określonych norm pozytywnych zachowań, zarówno w domu jak i w przedszkolu poprzez:

  • wyrobienie postawy zaufania wobec pracowników policji i straży pożarnej,
  • utwalenie znajomości numerów telefonów alarmowych,
  • wykształcenie prawidłowych zachowań w obliczu niebezpieczeństw oraz konsekwencji wynikających z niewłaściwych zachowań podczas zabawy w domu, przedszkolu, na placu zabaw, w drodze do przedszkola,
  • uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z zabaw w niedozwolonych miejscach oraz niedozwolonymi przedmiotami,
  • wykształcenie u dzieci postawy ograniczonego zaufania wobec osób nieznajomych,
  • dostrzeganie potrzeby ochrony życia i zdrowia własnego oraz kolegów. 

Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, chętnie zgłaszając się do odpowiedzi na zadawane, przez strażanków i funkcjonariuszy, pytania.

Na zakończenie spotkania przedszkolaki otrzymały kamizelki odblaskowe, ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, które będą ubierane przez dzieci podczas spacerów i wyjść poza teren placówki.

Warsztaty mikołajkowe w przedszkolu na Targówku.Fot.BBiZK
Zobacz galerię (7 zdjęć)
Warsztaty mikołajkowe w przedszkolu na Targówku.Fot.BBiZK
Warsztaty mikołajkowe w przedszkolu na Targówku.Fot.BBiZK
Warsztaty mikołajkowe w przedszkolu na Targówku.Fot.BBiZK
Warsztaty mikołajkowe w przedszkolu na Targówku.Fot.BBiZK
Warsztaty mikołajkowe w przedszkolu na Targówku.Fot.BBiZK
Warsztaty mikołajkowe w przedszkolu na Targówku.Fot.BBiZK