null

Warsztaty Szkoleniowe dla Nauczycieli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli oraz pedagogów ze szkół i placówek oświatowych, do udziału w warsztatach szkoleniowych pn. „Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji”.

Organizatorem Warsztatów Szkoleniowych dla Nauczycieli jest Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy i Komenda Stołeczna Policji, pod patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Projekt realizowany w ramach Programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla m.st. Warszawy na lata 2011 – 2014 pn. „Bezpieczna Warszawa”.

Warsztaty szkoleniowe to długofalowy projekt edukacyjny skierowany do dyrektorów, wychowawców oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości prawnej kadry pedagogicznej w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku w placówkach oświatowych, pomoc w działaniach podejmowanych na rzecz przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu małoletnich, a także promocja „Poradnika dla pedagogów dotyczącego współpracy Policji z placówkami oświatowymi”.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Demoralizacja 

 • definicja i przepisy prawne dotyczące demoralizacji nieletnich;
 • używanie alkoholu i narkotyków przez nieletnich;
 • ujawnienie na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyk.

2. Uczeń jako sprawca bądź ofiara czynu karalnego

 • pojęcie czynu karalnego; 
 • algorytm postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego; 
 • algorytm postępowania wobec ucznia – ofiary czynu karalnego;

 3. Prawa i obowiązki pokrzywdzonego

 • podstawowe prawa pokrzywdzonego;
 • podstawowe obowiązki pokrzywdzonego.

 4. Uprawnienia Policji

 • legitymowanie ucznia;
 • przeszukanie;
 • przesłuchanie ucznia;
 • zatrzymanie ucznia.

5. Zasady postępowania dyrektora szkoły po otrzymaniu informacji o zagrożeniu.
6. Pojęcie funkcjonariusza publicznego.
7. Pomóc dziecku krzywdzonemu – procedura „Niebieskie Karty”.
8. Postępowanie w sytuacjach zagrożenia.

Poniżej znajdują się terminy szkoleń realizowanych w roku szkolnym 2013/2014:

 • 23 oraz 30 października 2013 roku
 • 20 oraz 27 listopada 2013 roku
 • 4 grudnia 2013 roku
 • 15 oraz 22 stycznia 2014 roku
 • 5 oraz 12 lutego 2014 roku
 • 19 oraz 26 marca 2014 roku
 • 9 oraz 30 kwietnia 2014 roku
 • 14 maja 2014 roku
 • 4 czerwca 2014 roku

Rejestracja uczestników odbywa wyłącznie poprzez stronę internetową Komendy Stołecznej Policji www.policja.waw.pl zakładka – PROFILAKTYKA – podstrona DLA NAUCZYCIELI.

Przed szkoleniem zainteresowani mogą przesyłać pytania, propozycje zagadnień lub opisy problemowych sytuacji do omówienia na spotkaniu, na adres e-mail: prewencja@policja.waw.pl

Szkolenia przeprowadzane będą w siedzibie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Młynarskiej 43/45.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikat oraz materiały edukacyjne. Szkolenie jest bezpłatne, jednodniowe i trwa 5 godzin (9.00 - 14.00).

Jednorazowo w szkoleniu może uczestniczyć do 60 osób. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń!

Obowiązują zgłoszenia indywidualne - uczestnik szkolenia może zgłosić się tylko na jedno szkolenie.

Organizator prześle do uczestników potwierdzenie udziału w szkoleniu w wybranym terminie, na podany adres mailowy.

Zgłoszenie powinno zawierać klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  zgłoszeniu dotyczącym uczestnictwa w Warsztatach Szkoleniowych dla Nauczycieli organizowanych Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy i Komendę Stołeczną Policji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”