null

Warsztaty z pierwszej pomocy na Bemowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Warsztaty z pierwszej pomocy na Bemowie Fot. BBiZK
Warsztaty z pierwszej pomocy na Bemowie Fot. BBiZK

W Osiedlowym Klubie Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki” przy ul. Sucharskiego 3 odbyły się warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Spotkanie było kontynuacją zajęć dla seniorów, które zostały  zorganizowane przez Delegaturę BBiZK w Dzielnicy Bemowo oraz Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Bemowo. Ćwiczenia praktyczne poprowadził strażnik miejski z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Bemowscy seniorzy zastali zapoznani ze sposobami postępowania z osobą nieprzytomną, tracącą oddech, poszkodowaną w wypadku. Instruktor uczył, jak sprawdzić oddech, jak ułożyć osobę w pozycji bocznej bezpiecznej, jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, jak postępować w przypadku zadławienia, jak sprawnie, szybko wezwać pomoc medyczną, jakich informacji udzielać dyspozytorowi w trakcie telefonicznego wzywania pomocy.

Seniorzy bardzo chętnie wzięli udział w części praktycznej zajęć, wielu chętnych chciało sprawdić swoje umiejętności zdobytą wiedzę w praktyce. Na koniec spotkania zebrani otrzymali zakładki do książek z instrukcją udzielania pierwszej pomocy oraz zakładki promujące Europejski Numer Alarmowy 112 ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.