null

Wawerskie spotkanie edukacyjne z seniorami na temat bezpieczeństwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Umundurowana policjantka rozmawia z seniorami na temat bezpiecznych zachowań. Seniorzy siedzą na krzesłach przy długim białym stole.
Wawerskie spotkanie edukacyjne z seniorami. Fot. BBiZK

W dniu 13 października br. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wawer, wspólnie z Wydziałem Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII zorganizowała spotkanie z seniorami w Klubie Senior+, przy ul. Błękitnej 32.

Podczas spotkania zwrócono uwagę seniorów na zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z przestępcami, którzy próbują wyłudzić pieniądze. Oszustwa dokonywane metodą „na wnuczka”, „na policjanta” są realnym zagrożeniem. Rozmawiano również o bezpieczeństwie seniorów w kontaktach z nieznajomymi i podpisywaniu umów.

Policjantki przypominały zebranym o konieczności konsultowania niepokojących telefonów z osobami bliskimi oraz o zgłaszania wszystkich sytuacji budzących niepokój, dzwoniąc pod numery alarmowe. Zaznaczyły, że Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy.

Na koniec spotkania uczestnicy otrzymali zakładki do książek związane z kampanią informacyjną „Babciu, to nie Twój wnuczek…” oraz mini apteczki, które mogą się przydać podczas udzielania pierwszej pomocy.

Pracownik Delegatury BBiZK w Dzielnic Wawer wręcza seniorom mini-apteczki. Seniorzy siedzą na krzesłach przy długim białym stole.