null

Widoczny pieszy to bezpieczny pieszy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widoczny pieszy to bezpieczny pieszy. Fot. BBiZK
Widoczny pieszy to bezpieczny pieszy. Fot. BBiZK

Tematem przewodnim spotkania z mieszkańcami w Dziennym Domu Pomocy Społecznej na Ochocie było bezpieczeństwo pieszych uczestników ruch drogowego.

Jednym z najczęściej występujących rodzajów wypadków drogowych jest „najechanie na pieszego”. Takich zdarzeń w 2017 roku było 7911, w ich wyniku zginęło 861 osób, a 7473 zostały ranne (źródło: Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego: Wypadki Drogowe w Polsce w 2017 roku, W-wa 2018r. z: http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html). Niestety często przekraczamy jezdnię w miejscach niewyznaczonych, nieoznakowanych, jesteśmy słabo widoczni i narażamy się na niebezpieczeństwo.

Zebranym przypomniano prawidłowe zasady przechodzenia przez jezdnię w miejscach wyznaczonych oraz stosowanie zasady ograniczonego zaufania. Przed wejściem na przejście dla pieszych, należy rozejrzeć się i upewnić, że kierowcy widzą nas, zwalniają i zatrzymują się ustępując nam pierwszeństwa. Kolejną zasadą, której stosowanie może nas ustrzec od niebezpieczeństwa jest poruszanie się po drodze w miejscach wyznaczonych dla pieszych oraz noszenie elementów odblaskowych. Osoba bez odblasku widoczna jest z odległości 20 metrów, z kolei nosząca odblask już ze 150 metrów. Nawet jeden mały odblask może uratować życie.

Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowano niespodzianki ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: zakładki do książek z instrukcją udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz opaski odblaskowe. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Przedstawiciela Delegatury BBiZK Ochota oraz KRP III.

Widoczny pieszy to bezpieczny pieszy. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Widoczny pieszy to bezpieczny pieszy. Fot. BBiZK
Widoczny pieszy to bezpieczny pieszy. Fot. BBiZK
Widoczny pieszy to bezpieczny pieszy. Fot. BBiZK