null

„Wiemy już, jak przechodzić bezpiecznie przez jezdnię!”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Sala przedszkolna. Na podłodze rozwinięte pasy zwane zebrą. Starsze dzieci uczą się, jak przechodzić przez jezdnię w parach. Po prawej stronie polilcjantka.

W dniu 1 października br. przedstawicielka Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus wraz z policjantką z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III spotykali się z dziećmi ze wszystkich grup Przedszkola Integracyjnego nr 137 przy ulicy Zagłoby 11 w Ursusie, aby wspólnie porozmawiać o bezpieczeństwie, zwłaszcza zasadach zachowania podczas przechodzenia przez ulicę.

Celem spotkania była rozmowa na temat bezpieczeństwa i zasad ruchu drogowego. Dzieci z najmłodszych grup po raz pierwszy uczyły się numerów alarmowych oraz oznaczenia sygnalizacji świetlnej, zaś dla starszych spotkanie było okazją do powtórzenia i utrwalenia wiedzy.

W spotkaniach podczas zajęć dotyczących bezpieczeństwa wzięło udział ponad 100 dzieci. Dzieci z najmłodszych grup po raz pierwszy spotkały osobę w mundurze, zaś starsze chętnie odpowiadały na zadane pytania związane z bezpieczeństwem na drodze. Każda z grup wiekowych była bardzo dobrze przygotowana do spotkania: trzylatki w dniach poprzedzających wizytę gości kolorowały farbami sygnalizację świetlną, czterolatki śpiewały piosenkę o bezpieczeństwie na drodze, zaś pięciolatki oraz sześciolatki przygotowały z kolorowego papieru postacie w mundurach policjanta, strażaka i strażnika miejskiego. Goście z uznaniem stwierdzili, że we wszystkich grupach widać dobre przygotowanie dzieci w zakresie bezpieczeństwa.

Na zakończenie każdego ze spotkań przedstawicielka Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus wręczyła dzieciom kolorowanki „Pomagam, bo umiem” przygotowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, gry „Memory” z motywami ważnych miejsc w Ursusie przekazane przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Dzielnicy Ursus oraz książeczki z wierszykami.

Dzieci siedzą na dywanie. Jedna dziewczynka ubrana jest w policyjną żółtą kamizelkę odblaskową. Obok niej policjantka.
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Dzieci siedzą na dywanie - obok nich w żółtej kamizelce odblaskowej policjantka trzyma tarczę sygnalizacyjną popularnie zwaną lizakiem. Przy zgaszonym świetle dzieci widzą, jak działają podświetlone odblaski.
Policjantka wskazuje na prace przygotowane przez dzieci: pokolorowane oznaczenie sygnalizacji świetlnej. W pomieszczeniu, w którym zgaszono światło, widać podświetlone elementy odblaskowe kamizelki.
Sala przedszkolna. Na podłodze rozwinięte pasy zwane zebrą. Trzylatki uczą się przechodzić przez ulicę. Dzieci idą gęsiego trzymając rączki na ramionkach tworząc "pociąg".
Sala przedszkolna. Przedstawicielka Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w kamizelce odblaskowej pokazuje dzieciom kolorowankę "Pomagam, bo umiem". Dzieci słuchają z zaciekawieniem.