null

Wizyta delegacji Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy gościło delegację Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, w składzie: Dowódcy Wojsk Inżynieryjnych Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, gen. Emada Khamaysehego, col Ahmada Al-Mawjdeha oraz towarzyszącego im gen. w st. spocz. Wiesława Leśniakiewicza.

Spotkanie zorganizowane zostało na prośbę Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Warszawie.

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Pan Michał Domaradzki omówił organizację pracy Centrum Bezpieczeństwa, w  szczególności zasady zarzadzania informacją (będącą źródłem wspólnej wiedzy dla koordynatorów służb ratowniczych, porządkowych oraz miejskich) w ramach Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania.

Duże zainteresowanie gości wzbudziły prezentowane systemy: informatyczny wspomagający stanowiska pracy służb, alarmowania i powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach, monitoring oraz bogata Baza Wiedzy o Warszawie, a także Centrum Powiadamiania Ratunkowego – jedyny CPR w Polsce zorganizowany przez samorząd.

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stoi obok siedzących przy stole konferencyjnym przedstawicieli delegacji Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego.