null

Wizyta dzieci w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Ursusie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wizyta dzieci w JRG nr 16 w Ursusie. Fot. BBiZK
Wizyta dzieci w JRG nr 16 w Ursusie. Fot. BBiZK

Dzieci ze szkół podstawowych Nr 2 oraz Nr 383 w ramach realizacji programu "Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na ulicy" gościły w JRG nr 16 w Ursusie

W dniu 19 kwietnia br. dzieci z klas zerowych ze szkół podstawowych Nr 2 oraz Nr 383 z Ursusa uczestniczyły w spotkaniu ze służbami w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 16 w Ursusie przy ul. Rynkowej.

Podczas spotkania strażacy, policjanci i strażnicy miejscy oraz przedstawiciele Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus w ramach realizacji programu edukacyjnego "Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na ulicy" omawiali różnego rodzaju zagrożenia. Przypomnieli zasady bezpiecznych zachowań podczas drogi do szkoły, spędzania czasu wolnego w lesie i nad wodą oraz zabaw na podwórku lub boisku szkolnym.

Dzieci poznały zasady postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej oraz sposoby ostrzegania, alarmowania i przekazywania informacji operatorowi numeru alarmowego 112.

Na zakończenie prelekcji funkcjonariusze zaprezentowali umundurowanie i wyposażenie służbowe oraz zaprosili do obejrzenia wozu bojowego straży pożarnej.

Wizyta dzieci w JRG nr 16 w Ursusie. Fot. BBiZK