null

Wizyta gimnazjalistów w ramach projektu "Mistrzowie Dryblingu II"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniach 16 i 17 kwietnia br. Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy odwiedziła młodzież gimnazjalna warszawskich szkół, uczestnicząca w projekcie edukacyjnym „Mistrzowie Dryblingu II”.

Dopełnieniem projektu była możliwość zwiedzania przez uczniów Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy. Przedstawiciel Wydziału  Imprez Masowych i Zgromadzeń Publicznych omówił kwestie związane z powstaniem i funkcjonowaniem Centrum, jak również rolę podczas przygotowań do imprez masowych, na przykładzie EURO 2012. 

Druga część wizyty, połączona ze zwiedzaniem Stanowiska Operacyjnego, poświęcona została omówieniu funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Kierowania i Reagowania, w tym działania monitoringu miejskiego.

Projekt pn. „Mistrzowie Dryblingu II” realizuje Goethe-Institute przy zaangażowaniu Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. W bieżącym roku do udziału w projekcie zaproszone zostały cztery warszawskie gimnazja, w których uczniowie zagrożeni są wykluczeniem społecznym. Projekt ma na celu zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych poprzez sport i aktywności fizyczne. Jednym z elementów projektu są spotkania pozaszkolne, które mają na celu rozwój kompetencji socjalnych oraz wyrobienie postawy obywatelskiej.

Wizyta w Centrum była cennym doświadczeniem i pozostanie w pamięci uczniów warszawskich szkół.

Zobacz galerię (5 zdjęć)