null

Wizyta przedstawicieli ambasad w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przedstwiciele ambasad w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy
Przedstwiciele ambasad w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy

W dniu 9 maja 2016 r. w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy gościli przedstawiciele ambasad: Kanady, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii i Nowej Zelandii. Tematem spotkania były kwestie związane z bezpieczeństwem w przestrzeni publicznej, w czasie trwania Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w dniach 8 – 9 lipca 2016 r. w Warszawie.

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Ewa Gawor omówiła sposoby zarządzania miastem podczas największych wydarzeń w Warszawie, nawiązując do odbywających się w mieście wizyt głów państw, imprez i uroczystości oraz zgromadzeń publicznych.

Podczas spotkania zaprezentowano działanie monitoringu miejskiego, jak również omówiono właściwości systemów wspomagających pracę Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania.

Wizyta dla gości była cennym doświadczeniem w obszarze problematyki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie dużych wydarzeń o charakterze międzynarodowym.