null

Wizyta przedstawicieli MSW Bułgarii

Drukuj otwiera się w nowej karcie
BBiZK. Wizyta przedstawicieli MSW Bułgarii
BBiZK. Wizyta przedstawicieli MSW Bułgarii

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy odwiedzili przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bułgarii, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe bułgarskich regionów.

W dniu 26 marca br. w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy miała miejsce wizyta bułgarskiej delegacji, złożonej z przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Straży Pożarnej. Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej, szkolącą bułgarskich partnerów w zakresie szeroko pojętego zarządzania kryzysowego.

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Ewa Gawor omówiła organizację pracy w Centrum, w szczególności zasady koordynowania informacją (będącą źródłem wspólnej wiedzy dla koordynatorów służb ratowniczych, porządkowych oraz miejskich) w ramach Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania.

Duże zainteresowanie wzbudziły systemy: informatyczny wspomagający stanowiska pracy służb, alarmowania i powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach, monitoring oraz bogata Baza Wiedzy o Warszawie, a także Centrum Powiadamiania Ratunkowego – jedyny CPR w Polsce zorganizowany przez samorząd.

Wizyta przedstawicieli MSW Bułgarii. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (10 zdjęć)
Wizyta przedstawicieli MSW Bułgarii. Fot. BBiZK
Wizyta przedstawicieli MSW Bułgarii. Fot. BBiZK
Wizyta przedstawicieli MSW Bułgarii. Fot. BBiZK
Wizyta przedstawicieli MSW Bułgarii. Fot. BBiZK
Wizyta przedstawicieli MSW Bułgarii. Fot. BBiZK
Wizyta przedstawicieli MSW Bułgarii. Fot. BBiZK
Wizyta przedstawicieli MSW Bułgarii. Fot. BBiZK
Wizyta przedstawicieli MSW Bułgarii. Fot. BBiZK
Wizyta przedstawicieli MSW Bułgarii. Fot. BBiZK