null

Wścieklizna – uważajmy na zwierzęta domowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Plakat, na którym widać lisa zarażonego wścieklizną.

W związku z stwierdzeniem przypadków wścieklizny w województwie mazowieckim w tym tygodniu ponownie została przeprowadzona akcja szczepienia lisów na terenie Warszawy

Właściciele domowych czworonogów powinni pamiętać, że przez najbliższe dwa tygodnie psy należy prowadzić na smyczy, natomiast koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

27 kwietnia 2021 r. wojewoda mazowiecki wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt. Na terenie m.st. Warszawy obszary zagrożone znajdują się na terenie dzielnicy Wawer (część dzielnicy ograniczona od północy Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, od zachodu ulicą Kwitnącej Akacji, od południa ulicą Izbicką, ulicą Zagórzańską i ulicą Złotej Jesieni) oraz dzielnicy Wesoła (część dzielnicy na południe od ulicy Trakt Brzeski oraz część dzielnicy ograniczona od północy linią kolejową, od zachodu ulicą I Praskiego Pułku i od południa ulicą Trakt Brzeski).

Szczepienie lisów odbyło się również na terenie m. st. Warszawy. Należy pamiętać, że lis podejmuje tylko taką szczepionkę, która nie była dotknięta przez człowieka. Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach. Ponadto zakazuje się organizowania wszelakich imprez z udziałem psów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę. Powyższe nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców danego obszaru, jak również osoby czasowo tam przebywające.

Objawy choroby

Wścieklizna u zwierząt objawia się m.in. w agresywnym zachowaniu, ślinotoku, połykaniu przez zwierzęta ziemi, kamieni; jest chorobą śmiertelną. U człowieka, po dostaniu się wirusa do ośrodkowego układu nerwowego, występują objawy zapalenia mózgu: bóle głowy, nudności, pobudzenie psychoruchowe przechodzące w okres porażenny, śpiączka i zgon. Objawem charakterystycznym jest niemożność spożycia jakiegokolwiek płynu (wodowstręt).

„Zaszczep pupila, to tylko chwila”

Miasto zachęca do wzięcia udziału w akcji „Zaszczep pupila, to tylko chwila”, która promuje obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. W Polsce posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Załączniki: