null

Współpraca Warszawy z Wojskową Akademią Techniczną

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Joanna Kulhawik. Porozumienie podpisują dyr. E. Gawor i gen. Z. Mierczyk
Joanna Kulhawik. Porozumienie podpisują dyr. E. Gawor i gen. Z. Mierczyk

M.st. Warszawa i Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego podpisały umowę o współpracy w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem polegającej na m.in. wymianie doświadczeń, wzajemnych konsultacjach i poradach specjalistów oraz sporządzania wspólnych ekspertyz naukowo-technicznych.

Porozumienia zawarte z jedną z najlepszych uczelni technicznych to dobra wiadomość dla mieszkańców – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy, komentując podpisaną dzisiaj umowę - Potencjał WAT, jej badania i dokonania naukowe wykorzystane przez nasze służby przełożą się na nowocześniejsze i skuteczniejsze systemy bezpieczeństwa stosowane w mieście. 

Porozumienie podpisali Ewa Gawor – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk.

Zakres porozumienia dotyczy:

1. Zarządzania kryzysowego, w tym korzystania z informatycznych systemów wizualizacji i symulacji działań, systemów wspomagania decyzji, systemów wspomagania dowodzeniem modeli zagrożeń i ich prognozowania. Umożliwi to BBiZK skorzystanie z wiedzy i doświadczenia Akademii do identyfikowania potencjalnych zagrożeń, szacowania prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz ćwiczeń i symulacji takich zjawisk w pracowniach uczelni.

2. Kartografii, w tym korzystania z rozwiązań dla baz danych GIS. GIS (ang. Geographic Information System - System Informacji Geograficznej). Za jego pomocą można na mapie zobrazować dowolną informację mającą dane przestrzenne. Dysponując takimi danymi  można w łatwy sposób dokonywać różnego rodzaju analiz, tworzyć bazy danych i udostępniać je.

GIS w BBiZK jest wykorzystywany jako system wspomagania decyzji w sytuacjach, w których potrzebne jest zobrazowanie danych na mapie cyfrowej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w mieście. System jest również wykorzystywany do zarządzania kryzysowego. Korzystając np. z danych o strefach zalewowych w przypadku powodzi można ocenić liczbę osób do potencjalnej ewakuacji. W przypadku innych rodzajów zdarzeń pomocne są dane o infrastrukturze podziemnej i naziemnej.

3. Meteorologii, w tym korzystania z modeli zjawisk pogodowych. Współpraca pomoże wykorzystać potencjał naukowy WAT do sprawniejszego (z większą dokładnością niż w przypadku korzystania ze standartowych komunikatów IMiGW) szacowania możliwości zaistnienia w Warszawie groźnych zjawisk atmosferycznych (burze, ulewy, trąby powietrzne, powódź) oraz sposobu przygotowania miasta na takie anomalie.

4. Ochrony środowiska, w tym korzystania z rozwiązań dotyczących likwidacji skażeń oraz analizy substancji szkodliwych i zanieczyszczeń.

Dzięki nawiązaniu współpracy studenci WAT będą mogli odbywać praktyki w BBiZK.

W dziedzinie bezpieczeństwa m.st. Warszawa już wcześniej zawarło porozumienia o współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej, Przedsiębiorstwem Porty Lotnicze oraz Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie. 

fot. Joanna Kulhawik. Porozumienie podpisują dyr. E. Gawor i gen. Z. Mierczyk
Zobacz galerię (6 zdjęć)
fot. Joanna Kulhawik
fot. Joanna Kulhawik
fot. Joanna Kulhawik. Prezentacja wyposażenia WAT.
fot. Joanna Kulhawik. Prezentacja wyposażenia WAT.
fot. Joanna Kulhawik. Prezentacja wyposażenia WAT.