null

Wyróżnienia dla policjantów z KRP Warszawa VII

Drukuj otwiera się w nowej karcie
A. Podgrudna
A. Podgrudna

W Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy wyróżniono najlepszych policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

W dniu 16 listopada 2012 r. w siedzibie Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy, Ewa Gawor, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, podziękowała policjantom z KRP Warszawa VII za dotychczasowy osobisty wkład oraz zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie dzielnicy Praga-Południe, szczególnie podczas działań prowadzonych w trakcie turnieju EURO 2012™ oraz związanych z zapewnieniem ładu i porządku publicznego przy ul. Zamojskiego.

Szczególne podziękowania, Ewa Gawor złożyła na ręce insp. Dariusza Pergoła – Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII, asp. sztab. Roberta Matusika – Naczelnika Wydziału Prewencji KRP Warszawa VII oraz nadkom. Jacka Stopki – Naczelnika Wydziału Organizacji Służby KRP Warszawa VII.

Na zakończenie spotkania, Dyrektor BBiZK życzyła dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz wyraziła nadzieję, iż współpraca z Biurem nadal będzie układać się na dotychczasowym, bardzo wysokim poziomie.