null

Wyróżnienie dla projektu "Babciu to nie twój wnuczek.Bądź ostrożna".

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W ramach Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN), projekt „Babciu to nie twój wnuczek...Bądź ostrożna" został włączony do Programu Prac EUCPN na 2017 rok.

Krajowy Przedstawiciel Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na początku roku rozpoczął akcję promowania projektów lokalnych i krajowych, obejmujących problematykę m.in. bezpieczeństwa seniorów, do Programu Prac EUCPN na 2017 rok.

Wśród wybranych i zgłoszonych jako polskie inicjatywy do Programu Prac EUCPN na 2017 rok znalazł się projekt pn. „Babciu to nie twój wnuczek...Bądź ostrożna", przygotowany przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

Ideą projektu jest zapobieganie wyłudzaniu pieniędzy metodami „na wnuczka” lub „na policjanta”, których ofiarami padają najczęściej osoby starsze. Oszuści telefonując podszywają się pod członków rodziny lub policjantów i wyłudzają pieniądze, które często stanowią wszystkie oszczędności seniorów. Celem projektu jest zmniejszanie skali oszustw oraz podnoszenie świadomości o zagrożeniu wśród seniorów, a także dotarcie do jak największej liczby odbiorców wśród mieszkańców.

Miasto Stołeczne Warszawa od 2014 r. ostrzega mieszkańców przed takimi oszustwami. Do chwili obecnej zorganizowano trzy odsłony projektu. W ich ramach przygotowano plakaty i ulotki, które widoczne są w całej Warszawie na nośnikach elektronicznych w komunikacji miejskiej oraz w internecie na stronach miasta i dzielnic. Materiały są również zamieszczane w prasie lokalnej. Ulotki rozdawane są mieszkańcom, a plakaty rozwieszane są na klatkach schodowych, w przychodniach oraz w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicach. W pojazdach komunikacji miejskiej i w metrze emitowany jest spot zawierający numery telefonów, pod które należy zadzwonić, aby dowiedzieć się więcej o tym procederze.

Ponadto, jako polskie inicjatywy wyróżnione zostały następujące projekty:

  1. „Bezpieczne świętokrzyskie".
  2. „Ochotnicy dla Kielc" - Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach.
  3. „Seniorze - nie daj się oszukać" - Straży Miejskiej w Milanówku.

Program Prac EUCPN na 2017 r. został przyjęty przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 7 marca 2017 r. Dokument został opublikowany na stronie internetowej EUCPN, pod linkiem: http://eucpn.org/document/work-programme-2017

Więcej o kampanii informacyjnej „Babciu to nie twój wnuczek...Bądź ostrożna": http://bezpieczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/%E2%80%9Ebabciu-to-nie-tw%C3%B3j-wnuczek-%E2%80%A6-b%C4%85d%C5%BA-ostro%C5%BCna%E2%80%9D

Załączniki: