null

Z wizytą w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Z wizytą w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych. Fot. BBiZK
Z wizytą w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych. Fot. BBiZK

Kto ma większy problem z alkoholem, młodzież czy dorośli? Jak, funkcjonuje Dział Przerywania Ciągów Alkoholowych? A przede wszystkim, jak pomagać innym? Na te i wiele innych tematów rozmawialiśmy z pracownikami SOdON-u.

W dniu 22 marca br. Radni z Komisji Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy Rembertów, Dyrektor dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej wraz z przedstawicielami Delegatury BBiZK z dzielnicy Rembertów złożyli wizytę w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych. Podczas spotkania goście mieli okazję zwiedzić i obejrzeć budynek, sale Działu Przerywania Ciągów Alkoholowych oraz poznać procedury obowiązujące przy przyjęciu osoby doprowadzonej do SOdON-u.

Profesjonalna pomoc osobom uzależnionym udzielana jest w dwóch Działach: Dział Izba Wytrzeźwień i Dział Przerywania Ciągów Alkoholowych będącym miejscem leczenia chorób alkoholowych. Wychodząc naprzeciw społeczeństwu SOdON organizuje wiele spotkań skierowanych do każdej grupy odbiorców w zależności od potrzeb. Ich elastyczny zakres działania może zaowocować współpracą z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.   

Dzięki uprzejmości dyrekcji i pracowników SOdON-u, gościom z Rembertowa spotkanie upłynęło w bardzo ciepłej i sympatycznej atmosferze, a na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie.