null

Z życia Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Z życia Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Czy izolacja domowa może mieć wpływ na przemoc w rodzinie?

Odkąd w Polsce pojawił się wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19 operatorzy numeru alarmowego 112 mają zdecydowanie więcej pracy. Codziennie odbierają telefony od mieszkańców Warszawy, którzy obawiają się o swoje zdrowie i życie. Zgłoszenia dotyczą podejrzenia choroby, ale najwięcej jest tych, w których zgłaszane jest łamanie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące obostrzeń w trakcie epidemii.

Równie trudne dla operatorów są zgłoszenia dotyczące przemocy domowej, gdzie po drugiej stronie słuchawki słychać krzyki, wyzwiska, szarpaninę, lęk i przerażenie osób, które dzwonią.

W dobie epidemii istnieje ryzyko nasilenia się zachowań agresywnych. Izolacja, do której zostało zmuszone społeczeństwo, kwarantanna, obostrzenia i zakazy, lęk przed chorobą mają negatywny wpływ na każdego z nas. Jesteśmy pod wpływem bodźców, które niosą niepewność, niejasność i zagrożenie, a nasz mózg pod wpływem takich emocji reaguje na dwa sposoby: broń się lub atakuj. Stąd więcej w ludziach agresji i konfliktów. Osoby będące ofiarami przemocy w rodzinie mają podwójnie trudną sytuację. Muszą przebywać ze swoim oprawcą pod jednym dachem, z tego względu, że ograniczone są kontakty i przemieszczanie się, ofiara nie ma gdzie uciec, przebywając w izolacji może również ukryć obrażenia po pobiciu.

Na jednym z ostatnich dyżurów na numer alarmowy zadzwoniła kobieta, która chciała zamówić pizzę. Nie trudno było wyczuć zdziwienie w głosie operatorki, która niemal natychmiast odpowiedziała, że numer alarmowy nie służy do tego typu zgłoszeń. W tym momencie dzwoniąca kobieta odpowiedziała, że wie gdzie dzwoni i jeszcze raz głosem pełnym przerażenia powtórzyła, że poprosi pizzę podając adres zamieszkania. Po krótkiej wymianie zdań operatorka zrozumiała, że zgłaszająca jest w niebezpieczeństwie i chce wezwać Policję, po czym potwierdziła adres i poinformowała kobietę, że powiadomiła służby. Zgłaszająca rozłączyła się.

Nie jest to jedyny sposób, w jaki ofiary radzą sobie ze swoimi oprawcami. We Francji powstała inicjatywa, w której kobiety doznające przemocy mogą zgłosić się do apteki lub drogerii i na hasło "Maska-19" poinformować o przemocy w swoim domu.

Konflikt czy przemoc? To, co je odróżnia to przewaga sił z jednej strony. W przemocy jest ona zawsze po stronie sprawcy, a w konflikcie jest zrównoważona. Rozróżnienie przemocy od konfliktu jest ważne, ponieważ od tego, z którym zjawiskiem mamy do czynienia będzie zależało nasze ewentualne działanie. Przemoc domowa jest przestępstwem, które w kodeksie karnym znane jest, jako przestępstwo znęcania się nad rodziną, dlatego tak ważne jest, żebyśmy, jako świadkowie tego przestępstwa reagowali, a jeśli dotyczy to nas samych szukali pomocy.

Jakie formy może przybierać przemoc?

- przemoc fizyczna (popychanie, odpychanie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, bicie pięściami, duszenie, kopanie, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, zmuszanie do jedzenia, itd.)

- przemoc psychiczna (wyśmiewanie, narzucanie własnej woli, karanie przez odmowę uczuć, karanie przez brak okazania zainteresowania, brak szacunku, poniżanie, krytyka, wmawianie choroby psychicznej, wyzywanie, kontrolowanie, zawstydzanie, grożenie, nieodzywanie się przez dłuższy czas, itd.),

- przemoc seksualna (przedmiotowe traktowanie w celu zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych, wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot czy praktyk seksualnych, gwałt, dotykanie w miejsca intymne bez zgody partnera, krytyka wyglądu, zdrada, uwodzenie innych osób w obecności partnera, itd.),

- przemoc ekonomiczna (uniemożliwianie partnerowi podjęcia pracy zarobkowej, wydzielanie pieniędzy, rozliczanie z pieniędzy, niepodejmowanie pracy zarobkowej, niepłacenie alimentów, ograniczanie dostępu do wspólnych pieniędzy, ograniczanie dostępu do wspólnych dóbr materialnych: komputera, samochodu, itp.),

- zaniedbanie (zaniedbywanie potrzeb psychicznych, zaniedbywanie rozwoju intelektualnego dziecka, zaniedbywanie rozwoju emocjonalnego dziecka, brak okazywania uczuć, obojętność, zaniedbywanie fizyczne, brak należytej opieki, częste wyjazdy służbowe, brak należytej opieki lekarskiej, itd.),

- stalking (groźby, obserwowanie, śledzenie, natrętne komunikowanie się przez telefon, smsy, itd.).

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli sytuacja zagraża zdrowiu lub życiu, dzwoń na numer alarmowy 112

Ogólnopolskie Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 120 002

Centrum Praw Kobiet. Całodobowy telefon dla kobiet ofiar przemocy – 600 07 07 17

 

W załączeniu publikacje pt. "Osobisty plan awaryjny" 

Załączniki: