null

Z życia Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Operator z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w ćwiczeń z pierwszej pomocy. Sprawdza oddech pozoranta leżącego na ziemi.
Operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego na szkoleniu z pierwszej pomocy. | Autor: BBiZK

Każdy operator w Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest odpowiednio przeszkolony, aby jak najskuteczniej nieść pomoc osobom, które jej potrzebują. Jednym z bardzo ważnych aspektów pracy operatora numerów alarmowych jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy przez telefon. W związku z tym raz w roku organizowane są szkolenia doskonalące w tym zakresie.

Również w tym roku operatorzy uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez wykwalifikowanych instruktorów. Podczas zajęć uczestnicy mogli przypomnieć sobie zasady udzielania instruktażu w przypadku zatrzymania krążenia zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Operatorzy udoskonalili wiedzę niezbędną do przeprowadzenia kontroli czynności życiowych oraz opatrywania ran. Dodatkowym atutem szkolenia była możliwość samodzielnego przećwiczenia na fantomach nabytych umiejętności.

Jeden z operatorów na ostatnim dyżurze miał możliwość wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce. Na numer alarmowy zadzwonił spanikowany mężczyzna, który poinformował, że jego kilkumiesięczne dziecko nie oddycha. Operator zgodnie z procedurą zebrał informacje konieczne do przyjęcia zgłoszenia, a następnie w kilku prostych zwrotach wytłumaczył zgłaszającemu, w jaki sposób ma uciskać klatkę piersiową i robić wdechy ratownicze. Jednocześnie wysłał zgłoszenie do Państwowego Ratownictwa Medycznego. Po przełączeniu zgłaszającego do dyspozytora medycznego, niemowlę zaczęło oddychać.

Szkolenia doskonalące to bardzo ważny aspekt pracy operatora numerów alarmowych. Dzięki nim operatorzy poszerzają swoją wiedzę, a także nabywają szereg nowych umiejętności, które pozwalają im z większą skutecznością ratować ludzkie życie.