null

Z życia Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Leży. Brak rozpoznania.

Jednym ze zgłoszeń, z którym nader często mierzą się operatorzy numeru alarmowego jest telefon dotyczący osoby leżącej. Na chodniku, na poboczu, na ławce w parku, na przystanku autobusowym, na klatce schodowej, w altanie śmietnikowej… to tylko przykłady miejsc, które podają czujni zgłaszający. Średnio w ciągu doby do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie wpływa około 100 zgłoszeń dotyczących osoby leżącej.

Nie ma to żadnego znaczenia, czy jest to osoba w garniturze, czy pod wpływem alkoholu, młodsza czy starsza, kobieta czy mężczyzna. Ważne jest, aby w każdym takim przypadku zareagować, gdyż nigdy nie wiadomo, czy człowiek, który wygląda tak jakby spał nie jest chory na cukrzycę, czy może zasłabł albo się źle czuje. Kluczowe jest czy jego zdrowiu lub życiu nic nie zagraża. 

Zgodnie z treścią artykułu 4 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku, który brzmi „Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w  stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego”. Możemy uznać, że samo wykonanie połączenia na numer alarmowy 112 jest już udzieleniem pomocy.

Z perspektywy operatora numeru alarmowego sprawa nie jest taka prosta. Pomijając ustalenie lokalizacji zdarzenia, która jest oczywista przy każdym zgłoszeniu, zadaniem operatora jest uzyskanie informacji na temat stanu zdrowia osoby leżącej. To na tej podstawie operator zawiadamia odpowiednie służby. Dlatego tak ważne jest, aby osoba zgłaszająca zachowując bezpieczeństwo, o ile jest to możliwe bez narażania swojego życia i zdrowia podeszła do leżącego człowieka i zorientowała się czy jest przytomny, czy ma widoczne obrażenia, czy potrzebna będzie natychmiastowa pomoc medyczna.  Ważne jest również, aby ten, kto zgłasza, poczekał na przyjazd służb. Niejednokrotnie mamy do czynienia z sytuacją, że osoba leżąca podniosła się i oddaliła, przez co Policja lub Zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego jadą na miejsce bez potrzeby. W tym samym czasie mogliby ratować inne życie.

Bardzo ważne jest, aby nie przechodzić obojętnie obok leżących osób, tylko reagować. Jeden telefon i chwila uwagi nie kosztują tak wiele, a mogą uratować czyjeś życie.

Gdy mamy do czynienia z osobami bezdomnymi, które nie mają żadnych obrażeń, ani nie skarżą się na inne dolegliwości zdrowotne, a jedyną pomocą jakiej oczekują jest miejsce w noclegowni należy dzwonić do Straży Miejskiej pod bezpłatny numer 986. Z kolei na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kontaktu lub pod numerem telefonu 19 115 można uzyskać informacje na temat punktów pomocy dla osób bezdomnych na terenie Warszawy. W pozostałych przypadkach, gdy życie lub zdrowie osoby leżącej jest zagrożone zasadne jest zgłoszenie na numer alarmowy 112.