null

Z życia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie

Według danych statystycznych zgromadzonych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej liczba pożarów w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych systematycznie wzrasta. W 2017 roku na terenie Polski było 2 254 pożarów, natomiast w 2018 roku ich liczba wynosiła już 2 506.

Tylko w październiku na numer 112 wpłynęło ok. 70 zgłoszeń dotyczących pożarów budynków mieszkalnych na terenie Warszawy. Niektóre z nich były poważne i spowodowały ofiary śmiertelne.

Operator numeru alarmowego pracuje pod presją czasu i odpowiedzialności, aby prawidłowo udzielić poszkodowanemu krótkiego instruktażu jak ma postępować w zaistniałej sytuacji. Od tego w dużej mierze zależy życie osoby poszkodowanej. Nie bez znaczenia jest również zebranie przez niego informacji dotyczących koloru dymu, kierunku jego rozprzestrzeniania się, obiektów w pobliżu, czy ilości pięter w budynku. Przekazanie powyższej wiedzy strażakom jest konieczne, jeśli chodzi o zadysponowanie jednostek Państwowej Straży Pożarnej na miejsce zdarzenia.

Dużym zagrożeniem w sezonie grzewczym są piecyki gazowe, szczególnie w sytuacjach, gdy w mieszkaniach nie ma czujników wykrywających tlenek węgla - tzw. czad. Tu również po stronie operatora numeru alarmowego leży zachowanie czujności przy odbieraniu zgłoszenia dotyczącego np. zasłabnięcia w łazience. Uzyskanie informacji, czy w łazience znajduje się piecyk gazowy jest szczególnie istotne do podjęcia dalszego postępowania i udzielenia prawidłowych instrukcji poszkodowanemu. Znaczące jest, aby zapobiegać powyższym sytuacjom poprzez zaopatrzenie się w czujnik tlenku węgla oraz dbanie o regularny przegląd instalacji gazowej.

Ważne jest by pamiętać, że gdy ktokolwiek z nas zauważy dym w mieszkaniu, na klatce schodowej, na zewnątrz, w bloku naprzeciwko lub poczuje zapach spalenizny, powinien natychmiast zadzwonić na numer 112 lub 998. W tego typu sytuacjach bardzo ważna jest szybka reakcja. Pożar wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia, życia lub mienia, bardzo często prowadzi do ciężkich urazów psychicznych, nie tylko u ofiar zdarzenia, ale również u świadków, więc bądźmy czujni, zapobiegajmy i reagujmy.