null

Z życia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Z życia Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Z życia Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Dnia 11 lutego obchodzony jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Każdego dnia operatorzy odbierają setki telefonów. Według statystyk w Warszawie w 2019 roku zarejestrowano 1 324 193 zgłoszeń. Wśród nich 452 250 to zgłoszenia zasadne, czyli takie, które wymagały interwencji służb, reszta to pomyłki, głuche telefony lub celowe blokowanie linii alarmowej.

Praca operatora numeru alarmowego 112 wiąże się z odpowiedzialnością i z dużym poziomem stresu. Główne zadania, jakie ma osoba na tym stanowisku to zdobycie potrzebnych informacji w określonym czasie, przy użyciu odpowiednich umiejętności komunikacyjnych, szybkie podjęcie decyzji, czy zgłaszana sprawa spełnia kryteria zgłoszenia alarmowego oraz w zależności od sytuacji powiadomienie odpowiednich służb lub odmowa przyjęcia zgłoszenia i zakończenie rozmowy.

Mogłoby się wydawać, że oczekiwania od kandydata na to stanowisko są niewielkie.

Obowiązkowe wymogi, które należy spełniać to:

- posiadanie, co najmniej wykształcenia średniego,

- posługiwanie się minimum jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym, umożliwiającym swobodną rozmowę,

- uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie państwowym w części teoretycznej i praktycznej, co wiąże się z uzyskaniem certyfikatu operatora numeru alarmowego.

Wymienione wyżej kryteria to tylko wymogi formalne, a jakie cechy osobowościowe powinien posiadać kandydat na operatora numeru alarmowego?

Najważniejsze cechy to: stabilność emocjonalna, odporność na stres, empatia, asertywność, umiejętność pracy w grupie i odpowiednie umiejętności komunikacyjne. Równie ważna jest umiejętność dystansowania się, a nawet poczucie humoru. Dystans do świata i siebie samego, umiejętność spojrzenia z innej perspektywy na przykre wydarzenia ułatwia w znaczny sposób poradzenie sobie z  negatywnymi emocjami.

Specyficzne i trudne w tej pracy jest to, że podczas 12-godzinnego dyżuru operatorzy muszą cały czas być w pełni skoncentrowani i gotowi do działania. Często jest tak, że po telefonie, w którym ktoś robił sobie żarty informując, że chce zamówić pizzę, czy żalił się operatorowi, że posiłki w  szpitalu,
w którym przebywa są niesmaczne, przychodzi kolej na zgłoszenie, w którym kobieta krzyczy do słuchawki, że jej dziecko nie oddycha, pali się mieszkanie lub miał miejsce wypadek z dużą liczbą osób poszkodowanych i wymagana będzie natychmiastowa reakcja ze strony operatora.

Ta ciągła gotowość, koncentracja i czujność w perspektywie czasu niesie za sobą szereg konsekwencji: bóle mięśniowe, bóle głowy, problemy ze snem. Dlatego tak bardzo ważna jest równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym.  Nie przynoszenie „pracy” do domu, czas na odpoczynek i przyjemności, zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczna są sposobem na utrzymanie dobrego stanu psychofizycznego oraz chronią przed wypaleniem zawodowym, na które w swojej pracy operatorzy są szczególnie narażeni.

W dniu ich święta życzymy im wszystkiego najlepszego!