null

Zagrożenie atakiem terrorystycznym

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegających o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne.

Co może wskazywać na bezpośrednie zagrożenie atakiem terrorystycznym?

 • podejrzane lub dziwnie zachowujące się osoby (np. zdenerwowane bez wyraźnej przyczyny, sprawiające wrażenie, że znajdują się pod działaniem narkotyków, ubrane nieadekwatnie do pory roku, próbujące zostawiać pakunki w miejscach publicznych);
 • pozostawione bez opieki w miejscach publicznych przedmioty typu teczki, plecaki, paczki, itp;
 • podejrzana zawartość dostarczonej przesyłki bez danych i adresu nadawcy bądź od nadawcy lub z  miejsca, z którego się jej nie spodziewamy;
 • samochody, a zwłaszcza furgonetki pozostawione poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi lub zaparkowane w sposób odbiegający od powszechnie przyjętych zasad.

Sposób postępowania w przypadku potencjalnego zagrożenia atakiem terrorystycznym:

 • w przypadku jakichkolwiek podejrzeń natychmiast powiadomić Policję, służbę ochrony obiektu lub jego administratora; 
 • nie należy rozpowszechniać informacji o podejrzeniu, aby nie spowodować paniki; 
 • nie próbować obezwładnić podejrzanych osób (dyskretnie je obserwować i starać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących ich wyglądu i zachowania).

Powiadamiając Policję o zagrożeniu, należy podać następujące informacje:

 • swoje imię i nazwisko, numer telefonu z którego dzwonimy;
 • rodzaj zagrożenia i wskazujące na nie przesłanki;
 • adres zagrożonego obiektu, możliwie dokładny opis miejsca i podejrzanych osób, przedmiotów lub zjawisk (np. nagłe wystąpienie u wielu osób podrażnienia oczu i dróg oddechowych).

Wskazane jest uzyskanie od Policji potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Jak postępować w przypadku zagrożenia terrorystycznego z użyciem urządzeń wybuchowych?

Podłożenie ładunku wybuchowego:

 • przemyśleć, którędy można ewakuować się w pośpiechu z budynku, zapamiętać gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne;
 • zwracać uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu;
 • podczas opuszczania zagrożonego miejsca unikać sąsiedztwa szklanych powierzchni / szklane tafle szyb, szklane sufity itp.;
 • nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków oraz nie pozostawiać bagażu bez opieki;
 • nie dotykać, nie zbliżać się, poinformować innych o zagrożeniu;

Zasady postępowania w przypadku pozostania zakładnikiem terrorystów:

 • staraj się unikać dłuższego kontaktu wzrokowego z terrorystą – to wzbudza w nim agresję;
 • nie odwracaj się tyłem do terrorysty;
 • wykonuj polecenia terrorystów, nie dyskutuj z nimi – odpowiadaj po dłuższym namyśle i nie stawiaj im oporu;
 • nie wykonuj poleceń terrorystów w sposób gwałtowny, staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z konkretnymi ludźmi – człowiekiem (personifikacja);
 • nie zwracaj na siebie uwagi terrorystów (poprzez np. dyskutowanie, częste zadawanie pytań, gwałtowne ruchy, obelgi, obraźliwe zwroty);           
 • pytaj zawsze o pozwolenie np. pójścia do toalety, wstania, otworzenia torby. 
 • na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste;
 • jeżeli jest to możliwe, usuń/wyrzuć niepostrzeżenie oznaki zajmowanej pozycji zawodowej, które mogą spowodować agresję u terrorystów;
 • stawiaj sobie drobne cele (np. uzyskanie od terrorystów wody, posiłku, opatrunku, udzielenie pomocy innej osobie), realizuj je i wyznaczaj kolejne;
 • pamiętaj, wśród innych zakładników może być osoba współpracująca z terrorystami;
 • nie ujawniaj własnych obaw i innych słabych punktów – kontroluj swoje reakcje;
 • nie blokuj drogi ucieczki terrorystów,  staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących porywaczy i otoczenia – może to pomóc organom ścigania w dalszych działaniach.

Pamiętaj! Twoim zadaniem jest przetrwanie.

Jak postępować w przypadku znalezienia się w otoczeniu prowadzonej operacji antyterrorystycznej?

 • nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz zostać uznany za terrorystę; 
 • połóż się na podłodze, spróbuj znaleźć najbliższa osłonę, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy;
 • nie próbuj pomagać, nie atakuj terrorystów;
 • nie trzyj oczu w przypadku użycia granatów łzawiących;
 • po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, nie zatrzymuj się na przykład w celu zabrania rzeczy osobistych, wychodź z rękoma podniesionymi na wysokość głowy, dłonie otwarte, skierowane wewnętrzną stroną do przodu;
 • odpowiadaj na pytania funkcjonariusza (przedstaw się i odpowiedz, jak znalazłeś się na miejscu zamachu), bądź przygotowany na traktowanie Ciebie jako potencjalnego terrorysty, dopóki twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona.