null

Zajęcia dla młodzieży dotyczące bezpieczeństwa na Pradze-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zajęcia dla młodzieży dotyczące bezpieczeństwa w dzielnicy Praga-Południe. Fot. BBiZK
Zajęcia dla młodzieży dotyczące bezpieczeństwa w dzielnicy Praga-Południe. Fot. BBiZK

W dniu 13 listopada br. na terenie biblioteki publicznej przy ul. Majdańskiej 5 przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Południe wspólnie z funkcjonariuszkami Zespołu Profilaktyki Społecznej Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII przeprowadzili zajęcia dla klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 246 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

Tematem spotkania były prawne konsekwencje popełniania czynów karalnych przez osoby nieletnie oraz przypadków występowania demoralizacji związanej z używaniem alkoholu, tytoniu jak również nie realizowania obowiązku szkolnego. Kolejnym ważnym tematem było przedstawienie młodzieży informacji dotyczących stosowania środków psychoaktywnych - narkotyków, dopalaczy i lekarstw oraz konsekwencji ich zażywania. Omówiono kwestie związane ze stereotypami dotyczącymi znikomej szkodliwości ww. używek  i postępowania w wypadku podejrzenia zażycia dopalaczy czy tzw. tabletki gwałtu.