null

Zajęcia dla uczniów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych przy ul.Kolskiej to nie tylko miejsce, gdzie trzeźwieją mieszkańcy przywiezieni przez Policję czy Straż Miejską. To także placówka, która włączyła się w profilaktykę przeciwalkoholową skierowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Lekcje przy Kolskiej odbywały się od kilku lat, ale tylko dla młodzieży z Woli.

- Od lutego tego roku, dzięki współpracy z miejskim Biurem Edukacji naszą działalność dydaktyczną rozszerzyliśmy na całą Warszawę – podkreśla Elżbieta Kossakowska, dyrektor SOdON-u.

Grupy najpierw wysłuchują informacji o samej izbie wytrzeźwień, prawach jakie mają przyjmowane do niej osoby, warunkach pobytu. Potem poruszany jest temat kultury picia alkoholu w Polsce i definicji osoby uzależnionej. Młodzież często posługuje się stereotypami, określając alkoholika jako „menela”, osobę bezdomną, bezrobotną, brudną.

- Prawda jest taka, że ta choroba może dotknąć wszystkich. – podkreśla Hanna Ostrowska-Biskot, terapeuta ds. uzależnień, prowadząca zajęcia z młodzieżą. - Do naszej placówki trafiają reprezentanci wszystkich zawodów i wszystkich grup społecznych.

Uczniowie na monitorach oglądają puste sale, w których umieszczani są nietrzeźwi. Wycieczka jest tak planowana, aby młodzież nie zetknęła się z klientami SOdON-u, ale także, aby oni nie byli narażeni na kontakt z osobami trzecimi.

Lekcje mają na celu propagowanie wśród młodzieży trzeźwego stylu życia i uznania tego za normę. Podpowiadane są sposoby przeciwstawiania się naciskowi rówieśników i dorosłych nakłaniających do picia. Zachęcają do poszukiwania alternatywnych form spędzania wolnego czasu, a także uświadamiają szkodliwość i konsekwencje wynikające z picia.

Dyrektor Kossakowska nie ukrywa, że takie wizyty oprócz roli dydaktycznej mają także wstrząsnąć młodymi osobami. Skierowanie programu właśnie do tej grupy wiekowej jest jak najbardziej zasadne, bowiem problem alkoholowy dotyka także dzieci.

- Najmłodszy nasz pacjent miał 13 lat. Po zdemolowaniu sali w szpitalu, do którego go przyjęto, przewieziono go do nas – wspomina H. Ostrowska-Biskot. Zajęcia dla młodzieży w SOdON, nad którym nadzór sprawuje Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta będą trwały do końca roku z przerwą wakacyjną. Są prowadzone w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.