null

Zajęcia "Edukacja dla bezpieczeństwa" w szkołach na Pradze-Północ

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 Zajęcia „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach na Pradze-Północ Fot. BBiZK
Zajęcia „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach na Pradze-Północ Fot. BBiZK

W Urzędzie Dzielnicy z inicjatywy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odbyło się 26 września br. spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych z terenu Pragi-Północ poświęcone organizacji zajęć edukacyjno-profilaktycznych „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

Spotkaniu przewodniczył Zastępca Burmistrza Dzielnicy, a udział wzięli przedstawiciele służb biorących udział w przedsięwzięciu: Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 KM PSP m.st. Warszawy, Komisariatu Rejonowego Policji Warszawa VI, VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz Delegatury BBiZK.

Celem spotkania było omówienie z dyrektorami szkół potrzeb szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch grup wiekowych: 6-11 i 12-15 lat. Zostaną one uwzględnione w opracowywanym harmonogramie spotkań z uczniami.

Założeniem całego projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa” jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w odniesieniu do postrzegania zagrożeń i umiejętności radzenia sobie z nimi. Zajęcia będą obejmować takie zagadnienia jak: przekazywanie wiedzy związanej z występowaniem zagrożeń, kształtowanie „bezpiecznych” zachowań i postaw, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowanie konkretnych działań, kształtowanie właściwych nawyków zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych oraz nauka pierwszej pomocy.

Zajęcia będą prowadzone przez ww. służby we wszystkich szkołach podstawowych dzielnicy Praga-Północ w formie wykładów oraz zajęć praktycznych z pokazem sprzętu ratowniczego dla dzieci klas młodszych. Koordynatorem zajęć będzie Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Wydziałem Oświaty Dzielnicy.