null

Zajęcia edukacyjne o bezpieczeństwie pożarowym

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Strażacy prezentują grupie uczniów wyposażenie bojowego wozy strażackiego
Dzieci na spotkaniu ze strażakami. Fot. BBiZK

W dniach 3 i 5 października br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 354 im. Adama Asnyka wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, poświęconych tematyce bezpieczeństwa pożarowego. Zostały one zorganizowane w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 KM PSP m.st. Warszawy.

Celem zajęć było: 

  • uświadomienie uczniom, że podczas wykonywania codziennych czynności domowych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa,
  • przedstawienie zagrożeń, które mogą pojawić się w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa,
  • wypracowanie właściwych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego, w tym przypomnienie zasad prawidłowego wzywania pomocy oraz poprawnej ewakuacji,
  • kształtowanie wśród dzieci postaw odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz innych osób.

Strażacy opowiadali o swojej pracy prezentując poszczególne narzędzia i urządzenia, wykorzystywane podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Dzieci mogły przymierzać stroje strażaków, przekonując się, jak ciężki jest sprzęt i pełne umundurowanie.

Ogromną atrakcją zajęć były pokazy sprzętu ratowniczego oraz wozów bojowych. Dzieci brały czynny udział w zajęciach – zadawały liczne pytania oraz odpowiadały na pytania prowadzącego. Pokaz sprzętu uatrakcyjniły zjazdy strażaków po specjalnej rurze do szybkiego zjazdu na dół (tzw. ześlizgu), wykorzystywanego podczas alarmów do akcji ratowniczych.

Na koniec, za wspaniałą aktywność i wiedzę, dzieci zostały nagrodzone przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy książeczkami pt. „Pomagam, bo umiem”. Publikacja ta wspiera edukację dzieci w zakresie nauki, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia oraz udzielać pomocy poszkodowanym.

Grupa uczniów zapoznaje się ze sprzętem ratowniczym, prezentowanym przez strażaków.
Zobacz galerię (9 zdjęć)
Grupa uczniów zapoznaje się ze sprzętem ratowniczym, prezentowanym przez strażaków.
Grupa uczniów zapoznaje się ze sprzętem ratowniczym, prezentowanym przez strażaków
Strażak prezentuje grupie uczniów wyposażenie kabiny wozu strażackiego.
Dzieci przymierzają strażackie umundurowanie bojowe.
Dzieci przymierzają strażackie umundurowanie bojowe.
Grupa dzieci zapoznaje się z wyposażeniem wozu z drabiną mechaniczną.
Grupy dzieci prezentują książeczki „pomagam, bo umiem” podarowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.
Grupy dzieci prezentują książeczki „pomagam, bo umiem” podarowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.