null

Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży dotyczące zjawiska handlu ludźmi

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Fot. BBiZK
Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Fot. BBiZK

W związku z obchodami Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi przeprowadzono zajęcia profilaktyczne z uczniami Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36.

W poniedziałek, 22 października br. przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Południe zorganizowali zajęcia profilaktyczne dla młodzieży z zakresu przestępstw handlu ludźmi, które stanowią jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe prawa człowieka, jakimi są wolność i godność ludzka.

Praca przymusowa w nieludzkich warunkach, zmuszanie do prostytucji, żebractwa, popełniania przestępstw, zawieranie przymusowych małżeństw, wykorzystywanie osób do wyłudzania kredytów i świadczeń socjalnych jest dziś współczesną formą niewolnictwa. Ofiarami handlarzy, co roku padają miliony ludzi na całym świecie, dlatego też spotkanie profilaktyczne z 17-18 letnimi uczniami Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich, które przeprowadził funkcjonariusz Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII jest bardzo ważnym elementem w budowaniu świadomości młodego człowieka.

Na czym proceder ten polega oraz jak się ustrzec, żeby nie stać się ofiarą. Prowadzący wyjaśnił definicję handlu ludźmi oraz sposoby działania przestępców. Szczególny nacisk położony był na sposoby unikania sytuacji, gdzie grupy przestępcze wykorzystują bardzo różne, często niewzbudzające podejrzeń metody werbowania osób w celu ich wykorzystania. Jedna nieprzemyślana decyzja, chęć łatwego i szybkiego zarobku, łatwowierność lub naiwność mogą nieodwracalnie zmienić życie nie tylko młodych ludzi, ale również i osób dorosłych.

Zajęcia miały na celu zachęcenie młodzieży do ostrożności i prawidłowej oceny sytuacji przy podejmowaniu ważnych życiowych decyzji.