null

Zajęcia profilaktyczne w SODON-ie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zajęcia profilaktyczne w SODON-ie
Zajęcia profilaktyczne w SODON-ie

W dniu 28 listopada br. uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie wraz z przedstawicielami delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Wola m.st. Warszawy uczestniczyli w zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu problematyki alkoholowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych.

Prowadzący spotkanie przedstawił uczestnikom schemat przyjęcia osoby doprowadzonej do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych przez Policję lub Straż Miejską m.st. Warszawy.

Pobyt zaczyna się od wykonania badania alkomatem oraz założenia dokumentacji, następnie dokonywana jest kwalifikacja osoby do przyjęcia do Izby Wytrzeźwień przez kierownika zmiany i lekarza dyżurnego, na podstawie wyniku badania alkomatem i stanu psychofizycznego. W protokole doprowadzenia danej osoby znajduje się powód zatrzymania i dowiezienia do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych. Następnie osoba oddaje do depozytu wszystkie swoje rzeczy i zostaje poddana badaniu lekarskiemu. Później zostaje zawieziona do sal pobytowych. Maksymalny pobyt w Ośrodku trwa 24 godz.

Podczas rozmowy z terapeutą ds. uzależnień uczniowie mieli okazję dowiedzieć się czym jest uzależnienie alkoholowe, jakie są jego objawy i konsekwencje, do czego może doprowadzić utrata kontroli nad piciem.  Nabyli także umiejętność rozpoznawania zachowań i sytuacji ryzykownych oraz podejmowania racjonalnych wyborów.