null

Zajecia w Gimnazjum nr 122

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniach 13 i 14 kwietnia br. pracownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Białołęka prowadził zajęcia lekcyjne w klasach trzecich Gimnazjum nr 122 przy ul. Vincenta van Gogha 1.

Tematem zajęć były zagrożenia powodziowe generowane przez rzekę Wisłę dla terenów położonych w pobliżu szkoły. Uczniowie mogli sprawdzić na mapie czy domy w których mieszkają znajdują  są na terenie zagrożonym zalaniem, ponadto zostali zapoznani z informacją przygotowaną przez Prezydenta m.st. Warszawy  dotyczącą postępowania  w przypadku powodzi.

Prelegent przeprowadził wśród uczniów ankietę  dotyczącą  zagrożeń.