null

Zajęcia z seniorkami na Woli

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zajęcia z seniorkami na Woli
Zajęcia z seniorkami na Woli

W dniu 19 października br. w Wolskim Centrum Kultury przy ul. Działdowskiej 6 odbyło się spotkanie z seniorkami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Amazonek „ŻONKIL Warszawa”.

Spotkanie składało się z dwóch bloków tematycznych. W pierwszym pracownicy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy omówili problematykę związaną z wyłudzaniem pieniędzy od osób starszych metodami „na wnuczka”, „na policjanta”, „na akwizytora” itp. Ostrzegali o konieczności zachowania szczególnej uwagi, prezentowali sytuacje, które powinny budzić niepokój. Przypominali, że Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy, nie informuje również o prowadzonych działaniach przez telefon. Ponadto prosili, by słuchacze nie przekazywali kosztowności obcym, nawet jeśli podają się za znajomych dzieci czy wnuków. Informowali o konieczności  zgłaszania wszystkich podejrzanych zachowań na numery alarmowe.

W drugiej części spotkania przedstawiciele Ochotniczej Grupy Ratowniczej OGRy, działającej w ramach Komisji Dialogu Społecznego przedstawili zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestniczki dowiedziały się m.in. jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, jak wezwać pogotowie, jak użyć defibrylatora oraz jak pomóc poszkodowanym podczas wypadku motocyklowego, chorym na padaczkę, czy cukrzycę. Jeden z bloków tematycznych dotyczył opatrywania skaleczeń, ran głębokich oraz krwotoków. Uczestniczki poznały także zasadę 3 x 15 stosowaną podczas leczenia oparzeń, czyli:

- odległość od rany - 15 cm,

- temperatura wody, którą schładzamy - 15 st. C,

- czas schładzania - 15 minut.

Dla utrwalenia wiadomości Delegatura BBiZK przekazała zebranym zakładki dot. zasad udzielania pierwszej pomocy.

Zarówno pierwsza jak i druga część spotkania cieszyły się zainteresowaniem. Panie zadawały wiele pytań oraz opowiadały o sytuacjach, które je spotkały.

Zajęcia z seniorkami na Woli
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Zajęcia z seniorkami na Woli
Zajęcia z seniorkami na Woli
Zajęcia z seniorkami na Woli
Zajęcia z seniorkami na Woli